Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Aktualności

W dniu 14 czerwca 2016 r. w Hotelu Victoria Lublin przy ul. Narutowicza 58/60 odbyło się Walne Zebranie Członków Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

W dniu 14 czerwca 2016 r. w Hotelu Victoria Lublin przy ul. Narutowicza 58/60 odbyło się Walne Zebranie Członków Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Walne Zebranie Członków wybrało Krzysztofa Szydłowskiego na pełnomocnika do podpisywania umów z Zarządem FLOP oraz dokonało zmian w statucie i w Strategii Rozwoju Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych na lata: 2014-2020. Wszystkim obecnym dziękujemy za udział w spotkaniu.

Czytaj więcej
Zapraszamy do udziału w projekcie „Młodzi na START – nowe perspektywy pracy na terenie trójkąta turystycznego: Kazimierz Dolny – Nałęczów – Puławy”

Do 22 lipca 2016 r.  trwa rekrutacja Grupy 1 uczestników projektu pt. „Młodzi na START – nowe perspektywy pracy na terenie trójkąta turystycznego: Kazimierz Dolny – Nałęczów – Puławy” realizowanego przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie  1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie  1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Czytaj więcej
W dn. 20-21 maja 2016 r. w Motyczu w Hotelu Jedlina odbyła się sesja konsultacyjna „Standardów promocji kampanii społecznych w mediach publicznych” z udziałem blisko 40 przedstawicieli NGO z woj. lubelskiego

W dn. 20-21 maja 2016 r. w Motyczu w Hotelu Jedlina odbyła się sesja konsultacyjna „Standardów promocji kampanii społecznych w mediach publicznych” z udziałem blisko 40 przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa lubelskiego.

Konsultacje realizowane były w ramach projektu pt. „Lubelskie OPP na START – wzmocnienie mechanizmów dostępu organizacji pożytku publicznego do mediów publicznych” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie publiczno-społecznym z Polskim Radiem Regionalna Rozgłośnia w Lublinie „Radio Lublin” S.A. Celem Projektu jest rozwój zintegrowanego systemu dostępu organizacji pożytku publicznego do mediów publicznych w województwie lubelskim, jako istotnego czynnika zwiększenia efektywności i zaangażowania organizacji pozarządowych w lokalne kampanie społeczne.

 

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY organizacje członkowskie Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych do potwierdzenia udziału w Walnym Zebraniu Członków w dn. 14 czerwca 2016 r.

ZAPRASZAMY organizacje członkowskie Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych do potwierdzenia udziału w Walnym Zebraniu Członków w dn. 14 czerwca 2016 r. 

Potwierdzenie udziału w Walnym Zebraniu Członków poprzez formularz elektroniczny do dn. 6 czerwca 2016 r. :

https://docs.google.com

 

 

 

ZAPRASZAMY do zapoznania się z analizą wniosków projektowych zgłoszonych w 3. edycji budżetu obywatelskiego na 2017 rok w Lublin

ZAPRASZAMY do zapoznania się z raportem dr Arkadiusza Białego "Analiza wniosków projektowych zgłoszonych w trzeciej edycji budżetu obywatelskiego na 2017 rok w Lublin".

 

Do pobrania:

A. Biały_Analiza wnisoków BO Lublin 2017

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY w dn. 20-21 maja 2016 r. przedstawicieli organizacji pożytku publicznego (OPP) z woj. lubelskiego na sesję konsultacyjną "STANDARDY PROMOCJI KAMPANII SPOŁECZNYCH W MEDIACH PUBLICZNYCH"

ZAPRASZAMY w dn. 20-21 maja 2016 r. przedstawicieli organizacji pożytku publicznego (OPP) z woj. lubelskiego na dwudniową sesję konsultacyjną "STANDARDY PROMOCJI KAMPANII SPOŁECZNYCH W MEDIACH PUBLICZNYCH".

Konsultacje organizuje Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych i Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Lublinie "Radio Lublin" S.A. w ramach projektu pt. „Lubelskie OPP na START – wzmocnienie mechanizmów dostępu organizacji pożytku publicznego do mediów publicznych” dofinansowanego ze środków P FIO.

Zajęcia będą realizowane w czterech grupach 10-osobowych w Hotelu Jedlina w Motyczu. Dla uczestników zapewniamy materiały szkoleniowe, całodzienne wyżywienie i nocleg. Istnieje możliwość zapewnienia transportu na trasie: Lublin – Motycz – Lublin.

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY 17 maja 2016 r. na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Codzienność z autyzmem- diagnoza i co dalej…?” w Janowskim Ośrodek Kultury przy ul. Jana Pawła II 3
Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych uprzejmie informuje, że nasza organizacja członkowska Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy HUMANUS z Janowa Lubelskiego w dniu 17 MAJA 2016 roku organizuje konferencję  „Codzienność z autyzmem- diagnoza i co dalej…?”. Do współpracy zostali zaproszeni prezenterzy, którzy podzielą się z uczestnikami konferencji praktyczną wiedzą na temat choroby, jak również pracy edukacyjnej z osobami dotkniętymi autyzmem. Jest to niezwykła okazja do spotkania się i wymiany doświadczeń.
 
W trakcie konferencji będzie ogłoszony KONKURS!!! 

Do pobrania plakat

Więcej na stronie:

https://www.facebook.com/events/1707932822812496/

 

ZAPRASZAMY młodym niepełnosprawnym mieszkańcem województwa lubelskiego, w wieku: 15-29 lat, do udziału w projekcie „Lubelskie bez ograniczeń" 1.2.2. POWER realizowanego przez Fundację Fuga Mundi i Firmę Akustica

Więcej na stronie:

http://www.ffm.pl/86-news/203-lubelskie-bez-ograniczen

ZAPRASZAMY organizacje pozarządowe do konsultacji wstępnej wersji zbioru „Standardów promocja kampanii społecznych w mediach publicznych” opracowanych przez FLOP i Radio Lublin

ZAPRASZAMY organizacje pozarządowe do konsultacji wstępnej wersji zbioru „Standardów promocji kampanii społecznych w mediach publicznych”:

1. Wojciech Dec. Standard działania regionalnego partnerstwa na rzecz bezpłatnego informowania o nieodpłatnej działalności organizacji pożytku publicznego w mediach publicznych.

2. Piotr Marzęda. Standard informowania organizacji pożytku publicznego o zasadach przysługującego im bezpłatnego czasu antenowego w mediach publicznych.

3. Iwona Kędziera. Standard uczestnictwa przedstawicieli organizacji pożytku publicznego w debatach w mediach publicznych.

4. Ewa Mateuszuk. Standard udzielania patronatów organizacjom pożytku publicznego przez media publiczne.

5. Dr Andrzej Juros. Standard procedury wyboru kampanii społecznych korzystających z bezpłatnego czasu antenowego w mediach publicznych. 

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY do zapoznania się z raportem z badań Zespół redakcyjny Andrzej Juros, Arkadiusz Biały „Kampanie społeczne OPP w mediach publicznych w województwie lubelskim”

ZAPRASZAMY do zapoznania się z raportem z badań Zespół redakcyjny Andrzej Juros, Arkadiusz Biały „Kampanie społeczne OPP w mediach publicznych w województwie lubelskim” powstałym w ramach projektu pt. „Lubelskie OPP na START – wzmocnienie mechanizmów dostępu organizacji pożytku publicznego do mediów publicznych” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach Komponentu Działań Systemowych w Priorytecie 4. Silne organizacje pozarządowe.

Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie publiczno-społecznym z Polskim Radiem Regionalna Rozgłośnia w Lublinie „Radio Lublin” S.A. W realizację projektu są też zaangażowane Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego. 

 

 

Czytaj więcej