Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Aktualności

W dn. 1 kwietnia 2021 r. FLOP rozpoczął realizację projektu pt. „Lubelscy Liderzy Dostępności na START” dofinansowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki, rozpczął w dn. 1 kwietnia 2021 r. realizację projektu sektorowego pt. „Lubelscy Liderzy Dostępności na START”. Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

 

Czytaj więcej
W dn. 21 stycznia 2021 r. odbyło się online „Regionalne spotkanie dla NGO z woj. lubelskiego nt. nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021 2027, ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Zielonego Ładu”

W dn. 21 stycznia 2021 r. odbyło się online „Regionalne spotkanie dla NGO z woj. lubelskiego nt. nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021 2027, ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Zielonego Ładu” przygotowane przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP) we współpracy z Ogólnopolska Federacją Organizacji Pozarządowych (OFOP).

W spotkaniu uczestniczyło kilkunastu ekspertów organizacji pozarządowych z Lubelszczyzny będących przedstawicielami m.in.: krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, Komitetu Monitorującego Regionalny Programach Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata: 2014-2020, regionalnych związków stowarzyszeń i organizacji zajmujących się ochroną przyrody. Podobne spotkania odbywają się z inicjatywy OFOP we wszystkich 16 województwach w kraju.

 

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY w dn. 21.01.2021 o godz. 16.00 na spotkanie dla NGO z woj. lubelskiego nt. nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027

ZAPRASZAMY przedstawicieli organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego na spotkanie online nt. nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027, ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Zielonego Ładu. Spotkanie odbędzie się w dn. 21 stycznia 2021 r. (czwartek) w godz. 16.00-17.30 na platformie Microsoft Teams. Współorganizatorem spotkania jest Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja Stocznia we współpracy z Polską Zieloną Siecią na mocy porozumienia ze Stowarzyszeniem KLON/JAWOR i przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 dla Polski przewidziano ok. 123 mld EUR dotacji (w tym 27 mld EUR z Funduszu Odbudowy). Ponadto Polska może liczyć na około 32 mld EUR tanich pożyczek z Funduszu Odbudowy. Nowa perspektywa UE będzie ostatnią tak dużą szansą rozwojową w rozumieniu funduszy europejskich, dedykowaną naszemu krajowi. Wykorzystanie tych pieniędzy w jak najlepszy, najbardziej efektywny sposób w różnych obszarach – w tym też tych związanych z działalnością organizacji pozarządowych – wydaje się bardzo istotne, bo taka szansa już się więcej nie powtórzy, przynajmniej w takiej formie.
 

Czytaj więcej
ZAPRSZAMY do obejrzenia webinarium www.JawnaGmina.pl

Webinarium przedstawia sposobów wykorzystania portalu www.JawnaGmina.pl w codziennej pracy organizacji strażniczych. Portal został stworzony w ramach projektu pt. „Zwiększenie dostępu Organizacji Strażniczych do danych dostępnych online dotyczących wdrażania prawa na poziomie krajowym”, nr POWR.02.16.00-00-0061/17, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt był realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Fundacją Wolności.

Webinarium www.JawnaGmina.pl

ZAPRASZAMY 27, 28, 29 i 30 października 2020 r. przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działania strażnicze na webinarium www.JawnaGmina.pl, podczas którego zostanie zaprezentowane narzędzie do monitorowaniem prawa krajowego.

ZAPRASZAMY 27, 28, 29 i 30 października 2020 r. przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działania strażnicze na webinarium www.JawnaGmina.pl, podczas którego zostanie zaprezentowane narzędzie do monitorowaniem prawa krajowego.

Celem spotkania dla przedstawicieli organizacji pozarządowych będzie przedstawienie sposobów wykorzystania portalu www.JawnaGmina.pl w codziennej pracy organizacji strażniczych. Portal www.JawnaGmina.pl został stworzony w ramach projektu pt. „Zwiększenie dostępu Organizacji Strażniczych do danych dostępnych online dotyczących wdrażania prawa na poziomie krajowym”, nr POWR.02.16.00-00-0061/17, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Fundacją Wolności.

 

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY organizacje pozarządowe w dn. 16 października 2020 r. o godz. 14.00 na spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w Fundacji Wolności w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 13/5A

ZAPRASZAMY na spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się monitorowaniem prawa, którego celem jest przedstawienie sposobów wykorzystania portalu www.JawnaGmina.pl w codziennej pracy organizacji strażniczych. Spotkanie wdrażające narzędzie do monitorowania prawa odbędzie się w dn. w dn. 16 października 2020 r. o godz. 14.00 na spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w Fundacji Wolności w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 13/5A. Dla uczestników zapewniamy podstawowe środki ochrony w związku z panującą epidemią koronowirusa COVID-19.

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY organizacje pozarządowe w dn. 14 października 2020 r. o godz. 17.00 na spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w Stowarzyszeniu Miasto Jest Nasze w Warszawie przy ul. Gabriela Boduena 4

ZAPRASZAMY na spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się monitorowaniem prawa, którego celem jest przedstawienie sposobów wykorzystania portalu www.JawnaGmina.pl w codziennej pracy organizacji strażniczych. Spotkanie wdrażające narzędzie do monitorowania prawa odbędzie się w dn. w dn. 14 października 2020 r. o godz. 17.00 na spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w Stowarzyszeniu Miasto Jest Nasze w Warszawie przy ul. Gabriela Boduena 4. Dla uczestników zapewniamy podstawowe środki ochrony w związku z panującą epidemią koronowirusa COVID-19.

 

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY organizacje pozarządowe w dn. 10 października 2020 r. o godz. 12.00 na spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w CLOW w Chełmie przy ul. Partyzantów 8

ZAPRASZAMY na spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się monitorowaniem prawa, którego celem jest przedstawienie sposobów wykorzystania portalu www.JawnaGmina.pl w codziennej pracy organizacji strażniczych. Spotkanie wdrażające narzędzie do monitorowania prawa odbędzie się w dn. w dn. 10 października 2020 r. o godz. 12.00 na spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w CLOW w Chełmie przy ul. Partyzantów 8. Dla uczestników zapewniamy podstawowe środki ochrony w związku z panującą epidemią koronowirusa COVID-19.

Czytaj więcej
W dn. 29 września 2020 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w Hotelu Victoria w Lublinie

W dn. 29 września 2020 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w Hotelu Victoria w Lublinie.

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY na relację z 29 września 2020 r. z seminarium „SZKOŁA DLA ŻYCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO – porozmawiajmy o deinstytucjonalizacji usług społecznych oraz o uniwersytetach ludowych”

W dn. 29 września 2020 r. w Hotelu Victoria w Lublinie odbyło się seminarium informacyjne „SZKOŁA DLA ŻYCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO – porozmawiajmy o deinstytucjonalizacji usług społecznych oraz o uniwersytetach ludowych”. Spotkanie zorganizowali Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP) i Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS) w ramach projektu „SOS-Silne Organizacje Socjalne” finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 (PROO 1a). Projekt jest realizowany przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych.

Czytaj więcej