Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Aktualności

ZAPRASZAMY do oddania głosów w konkursi na najlepszą kampanię społeczną "1% dla OPP" w woj. lubelskim

ZAPRASZAMY do udziału w głosowaniu na najlepszy radiowy spot kampanii społecznej "1% dla OPP" w woj. lubelskim wyemitowany przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Lublinie „Radio Lublin” S.A. w okresie: 1 stycznia 2016 r. – 30 kwietnia 2016 r.

Konkurs jest organizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Radiem Lublin S.A. w ramach projektu pt. „Lubelskie OPP na START – wzmocnienie mechanizmów dostępu organizacji pożytku publicznego do mediów publicznych” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Głosy można oddawać do dn. 31 lipca 2016 r. poprzez formularz elektroniczny: https://docs.google.com

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dn. 9 września 2016 r. podczas uroczystej Galii w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w ramach dwudniowego Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2016. Dla zwycięskich organizacji przewidziano trzy nagrody oraz wyróżnienia.

 

Czytaj więcej
TRWA REKRUTACJA uczestników projektu „Młodzi na START – nowe perspektywy pracy na terenie trójkąta turystycznego: Kazimierz Dolny – Nałęczów – Puławy” 1.2.2. PO WER realizowanego przez FLOP

TRWA REKRUTACJA uczestników projektu „Młodzi na START – nowe perspektywy pracy na terenie trójkąta turystycznego: Kazimierz Dolny – Nałęczów – Puławy” 1.2.2. PO WER realizowanego przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

 

PROJEKT skierowany jest do osób w wieku 15-29 lat:

zamieszkałych w powiecie puławskim 

bez pracy (bezrobotnych lub biernych zawodowo), w tym osób z niepełnosprawnościami

mających wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne 

nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu

 

OFERUJEMY WSPARCIE:

doradztwo zawodowe - indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym (śr. 4 godz./uczestnika)

pośrednictwo pracy – indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy (śr. 4 godz./uczestnika), w tym pomoc w znalezieniu pracy

warsztaty aktywizacyjno-motywacyjne (7 godz.) 

wybrane szkolenie (90 godz.) z branżowym językiem angielskim (120 godz.) podnoszące umiejętności i/lub kompetencje i/lub kwalifikacje zawodowe zakończone egzaminem i certyfikatem:

PRACOWNIK BIURA PODRÓŻY 

KELNER–BARMAN-BARISTA 

RECEPCJONISTA W HOTELARSTWIE 

płatne 3 miesięczne staże zawodowe u pracodawców

 

ZAPEWNIAMY:

stypendium szkoleniowe w wysokości 8,54 zł/godz. brutto z pochodnymi pracodawcy

stypendium stażowe w wysokości 1281,16 zł/miesiąc brutto z pochodnymi pracodawcy

zwrot kosztów dojazdów na szkolenia i staże zawodowe 

pomoc w znalezieniu zatrudnienia

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU:
Grupa 1: od 1 czerwca 2016 r. do 29 lipca 2016 r.
Grupa 2: od 1 czerwca 2016 r. do 26 sierpnia 2016 r.
Grupa 3: od 1 lipca 2016 r. do 23 września 2016 r. 
Grupa 4: od 1 sierpnia 2016 r. do 28 października 2016 r.
Grupa 5: od 1 września 2016 r. do 25 listopada 2016 r.

 

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia do udziału w Grupie 1 potrwają do dn. 29 lipca 2016 r. Dokumenty zgłoszeniowe wraz załącznikami będzie można złożyć:

osobiście w Biurze projektu,

przesłać pocztą na adres Biura projektu,

w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@flop.lublin.pl

- wypełnić wstępną ankietę zgłoszeniową w wersji elektronicznej na stronie: https://docs.google.com

 

 

 

 

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY do udziału w pierwszej edycji konkursu ,,Nagrody Trzeciego Sektora”

 

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie oraz Marszałek Województwa Lubelskiego zaprasza wszystkich do udziału w premierowej edycji konkursu ,,Nagroda Trzeciego Sektora" przyznawanej za działalność w sektorze pozarządowym.Zgłoszenia kandydatów do nagród można składać od 1 lipca do 29 lipca 2016 r.

Uczestnicy będą oceniani w następujących kategoriach:

Kategoria I: Nagroda dla Samorządu wspierającego działania trzeciego sektora Województwa Lubelskiego 2015
Kategoria II: Nagroda dla Przedstawiciela biznesu wspierającego działalność trzeciego sektora w Województwie Lubelskim 2015
Kategoria III: Osobowość Trzeciego sektora Województwa Lubelskiego 2015 
Kategoria IV: Organizacja pozarządowa promująca trzeci sektor i województwo lubelskie 2015 (Mały Ambasador)

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 9 września 2016 roku w trakcie Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2016 w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Więcej na stronie:

http://www.lubelskie.pl/?pid=454&mode=news&group=21&news=57573&p

Czytaj więcej
W dniu 14 czerwca 2016 r. w Hotelu Victoria Lublin przy ul. Narutowicza 58/60 odbyło się Walne Zebranie Członków Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

W dniu 14 czerwca 2016 r. w Hotelu Victoria Lublin przy ul. Narutowicza 58/60 odbyło się Walne Zebranie Członków Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Walne Zebranie Członków wybrało Krzysztofa Szydłowskiego na pełnomocnika do podpisywania umów z Zarządem FLOP oraz dokonało zmian w statucie i w Strategii Rozwoju Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych na lata: 2014-2020. Wszystkim obecnym dziękujemy za udział w spotkaniu.

 

Czytaj więcej
Zapraszamy do udziału w projekcie „Młodzi na START – nowe perspektywy pracy na terenie trójkąta turystycznego: Kazimierz Dolny – Nałęczów – Puławy”

 

Czytaj więcej
W dn. 20-21 maja 2016 r. w Motyczu w Hotelu Jedlina odbyła się sesja konsultacyjna „Standardów promocji kampanii społecznych w mediach publicznych” z udziałem blisko 40 przedstawicieli NGO z woj. lubelskiego

W dn. 20-21 maja 2016 r. w Motyczu w Hotelu Jedlina odbyła się sesja konsultacyjna „Standardów promocji kampanii społecznych w mediach publicznych” z udziałem blisko 40 przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa lubelskiego.

Konsultacje realizowane były w ramach projektu pt. „Lubelskie OPP na START – wzmocnienie mechanizmów dostępu organizacji pożytku publicznego do mediów publicznych” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie publiczno-społecznym z Polskim Radiem Regionalna Rozgłośnia w Lublinie „Radio Lublin” S.A. Celem Projektu jest rozwój zintegrowanego systemu dostępu organizacji pożytku publicznego do mediów publicznych w województwie lubelskim, jako istotnego czynnika zwiększenia efektywności i zaangażowania organizacji pozarządowych w lokalne kampanie społeczne.

 

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY organizacje członkowskie Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych do potwierdzenia udziału w Walnym Zebraniu Członków w dn. 14 czerwca 2016 r.

ZAPRASZAMY organizacje członkowskie Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych do potwierdzenia udziału w Walnym Zebraniu Członków w dn. 14 czerwca 2016 r. 

Potwierdzenie udziału w Walnym Zebraniu Członków poprzez formularz elektroniczny do dn. 6 czerwca 2016 r. :

https://docs.google.com

 

 

 

ZAPRASZAMY do zapoznania się z analizą wniosków projektowych zgłoszonych w 3. edycji budżetu obywatelskiego na 2017 rok w Lublin

ZAPRASZAMY do zapoznania się z raportem dr Arkadiusza Białego "Analiza wniosków projektowych zgłoszonych w trzeciej edycji budżetu obywatelskiego na 2017 rok w Lublin".

 

Do pobrania:

A. Biały_Analiza wnisoków BO Lublin 2017

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY w dn. 20-21 maja 2016 r. przedstawicieli organizacji pożytku publicznego (OPP) z woj. lubelskiego na sesję konsultacyjną "STANDARDY PROMOCJI KAMPANII SPOŁECZNYCH W MEDIACH PUBLICZNYCH"

ZAPRASZAMY w dn. 20-21 maja 2016 r. przedstawicieli organizacji pożytku publicznego (OPP) z woj. lubelskiego na dwudniową sesję konsultacyjną "STANDARDY PROMOCJI KAMPANII SPOŁECZNYCH W MEDIACH PUBLICZNYCH".

Konsultacje organizuje Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych i Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Lublinie "Radio Lublin" S.A. w ramach projektu pt. „Lubelskie OPP na START – wzmocnienie mechanizmów dostępu organizacji pożytku publicznego do mediów publicznych” dofinansowanego ze środków P FIO.

Zajęcia będą realizowane w czterech grupach 10-osobowych w Hotelu Jedlina w Motyczu. Dla uczestników zapewniamy materiały szkoleniowe, całodzienne wyżywienie i nocleg. Istnieje możliwość zapewnienia transportu na trasie: Lublin – Motycz – Lublin.

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY 17 maja 2016 r. na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Codzienność z autyzmem- diagnoza i co dalej…?” w Janowskim Ośrodek Kultury przy ul. Jana Pawła II 3
Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych uprzejmie informuje, że nasza organizacja członkowska Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy HUMANUS z Janowa Lubelskiego w dniu 17 MAJA 2016 roku organizuje konferencję  „Codzienność z autyzmem- diagnoza i co dalej…?”. Do współpracy zostali zaproszeni prezenterzy, którzy podzielą się z uczestnikami konferencji praktyczną wiedzą na temat choroby, jak również pracy edukacyjnej z osobami dotkniętymi autyzmem. Jest to niezwykła okazja do spotkania się i wymiany doświadczeń.
 
W trakcie konferencji będzie ogłoszony KONKURS!!! 

Do pobrania plakat

Więcej na stronie:

https://www.facebook.com/events/1707932822812496/