Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Aktualności

ZAPRASZAMY do zapoznania się z analizą wniosków projektowych zgłoszonych w 3. edycji budżetu obywatelskiego na 2017 rok w Lublin

ZAPRASZAMY do zapoznania się z raportem dr Arkadiusza Białego "Analiza wniosków projektowych zgłoszonych w trzeciej edycji budżetu obywatelskiego na 2017 rok w Lublin".

 

Do pobrania:

A. Biały_Analiza wnisoków BO Lublin 2017

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY w dn. 20-21 maja 2016 r. przedstawicieli organizacji pożytku publicznego (OPP) z woj. lubelskiego na sesję konsultacyjną "STANDARDY PROMOCJI KAMPANII SPOŁECZNYCH W MEDIACH PUBLICZNYCH"

ZAPRASZAMY w dn. 20-21 maja 2016 r. przedstawicieli organizacji pożytku publicznego (OPP) z woj. lubelskiego na dwudniową sesję konsultacyjną "STANDARDY PROMOCJI KAMPANII SPOŁECZNYCH W MEDIACH PUBLICZNYCH".

Konsultacje organizuje Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych i Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Lublinie "Radio Lublin" S.A. w ramach projektu pt. „Lubelskie OPP na START – wzmocnienie mechanizmów dostępu organizacji pożytku publicznego do mediów publicznych” dofinansowanego ze środków P FIO.

Zajęcia będą realizowane w czterech grupach 10-osobowych w Hotelu Jedlina w Motyczu. Dla uczestników zapewniamy materiały szkoleniowe, całodzienne wyżywienie i nocleg. Istnieje możliwość zapewnienia transportu na trasie: Lublin – Motycz – Lublin.

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY 17 maja 2016 r. na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Codzienność z autyzmem- diagnoza i co dalej…?” w Janowskim Ośrodek Kultury przy ul. Jana Pawła II 3
Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych uprzejmie informuje, że nasza organizacja członkowska Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy HUMANUS z Janowa Lubelskiego w dniu 17 MAJA 2016 roku organizuje konferencję  „Codzienność z autyzmem- diagnoza i co dalej…?”. Do współpracy zostali zaproszeni prezenterzy, którzy podzielą się z uczestnikami konferencji praktyczną wiedzą na temat choroby, jak również pracy edukacyjnej z osobami dotkniętymi autyzmem. Jest to niezwykła okazja do spotkania się i wymiany doświadczeń.
 
W trakcie konferencji będzie ogłoszony KONKURS!!! 

Do pobrania plakat

Więcej na stronie:

https://www.facebook.com/events/1707932822812496/

 

ZAPRASZAMY młodym niepełnosprawnym mieszkańcem województwa lubelskiego, w wieku: 15-29 lat, do udziału w projekcie „Lubelskie bez ograniczeń" 1.2.2. POWER realizowanego przez Fundację Fuga Mundi i Firmę Akustica

Więcej na stronie:

http://www.ffm.pl/86-news/203-lubelskie-bez-ograniczen

ZAPRASZAMY organizacje pozarządowe do konsultacji wstępnej wersji zbioru „Standardów promocja kampanii społecznych w mediach publicznych” opracowanych przez FLOP i Radio Lublin

ZAPRASZAMY organizacje pozarządowe do konsultacji wstępnej wersji zbioru „Standardów promocji kampanii społecznych w mediach publicznych”:

1. Wojciech Dec. Standard działania regionalnego partnerstwa na rzecz bezpłatnego informowania o nieodpłatnej działalności organizacji pożytku publicznego w mediach publicznych.

2. Piotr Marzęda. Standard informowania organizacji pożytku publicznego o zasadach przysługującego im bezpłatnego czasu antenowego w mediach publicznych.

3. Iwona Kędziera. Standard uczestnictwa przedstawicieli organizacji pożytku publicznego w debatach w mediach publicznych.

4. Ewa Mateuszuk. Standard udzielania patronatów organizacjom pożytku publicznego przez media publiczne.

5. Dr Andrzej Juros. Standard procedury wyboru kampanii społecznych korzystających z bezpłatnego czasu antenowego w mediach publicznych. 

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY do zapoznania się z raportem z badań Zespół redakcyjny Andrzej Juros, Arkadiusz Biały „Kampanie społeczne OPP w mediach publicznych w województwie lubelskim”

ZAPRASZAMY do zapoznania się z raportem z badań Zespół redakcyjny Andrzej Juros, Arkadiusz Biały „Kampanie społeczne OPP w mediach publicznych w województwie lubelskim” powstałym w ramach projektu pt. „Lubelskie OPP na START – wzmocnienie mechanizmów dostępu organizacji pożytku publicznego do mediów publicznych” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach Komponentu Działań Systemowych w Priorytecie 4. Silne organizacje pozarządowe.

Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie publiczno-społecznym z Polskim Radiem Regionalna Rozgłośnia w Lublinie „Radio Lublin” S.A. W realizację projektu są też zaangażowane Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego. 

 

 

Czytaj więcej
KAMPANIA informacyjno-promocyjna na rzecz świadomego przekazywania 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP) w województwie lubelskim

Jesteśmy coraz bardziej hojni. Mieszkańcy województwa lubelskiego przekazali już prawie 13 mln złotych na rzecz organizacji pożytku publicznego województwa lubelskiego w ramach 1 procenta. 

Do przekazywania 1% podatku zachęcali uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej. Jak jest to ważne, doskonale wiedzą o tym uczestnicy Teatroterapii Lubelskiej, którzy razem z uczniami wzięli udział w happeningu na placu Teatralnym w Lublinie. O wsparcie na rzecz lubelskich organizacji apeluje Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego. Powstała 4 lata temu i działa na rzecz współpracy pomiędzy samorządem województwa a organizacjami pozarządowymi.

Z danych lubelskiej Izby Skarbowej wynika, że w tym roku mieszkańcy województwa przekazali ok. 13 mln złotych w ramach 1% podatku. Jeśli ktoś już złożył PIT w urzędzie skarbowym, nadal może jeszcze przekazać 1% podatku. Wystarczy, że złoży do końca maja korektę zeznania.

http://lublin.tvp.pl/24994548/procent-na-cele-charytatywne-kazdy-moze-przekazac

KAMPANIA informacyjno-promocyjna na rzecz świadomego przekazywania 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP) w województwie lubelskim

W dn. 21 kwietnia 2016 r. przed Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbyła się kampania informacyjno-promocyjna na rzecz świadomego przekazywania 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP) - „SAM DECYDUJESZ, KOMU PRZEKAZUJESZ 1%”. Wydarzenie zorganizowała Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego wspólnie z uczniami III LO im. Unii Lubelskiej, członkami stowarzyszenia Unii Lubelskiej i podopiecznymi Teatroterapii Lubelskiej oraz Centrum Spotkania Kultur.

Aby przekazać 1% podatku na rzecz wybranej przez nas organizacji pożytku publicznego, należy w odpowiednie rubryki PIT-a wpisać kolejno nazwę organizacji, numer KRS oraz obliczoną kwotę 1% podatku.

W zeznaniach za 2014 rok podatnicy z Lubelszczyzny najczęściej wskazywali w swoich zeznaniach:

1. Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą" - ponad 5,5 mln zł.

2. Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia - ponad 1,8 mln zł.

3. Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko" - 600 tys. zł.

4. AVALON – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym - ponad 450 tys. zł.

5.Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych ,,Hospicjum Dobrego Samarytanina" - prawie 450 tys. zł.

Czytaj więcej
KAMPANIA informacyjno-promocyjna na rzecz świadomego przekazywania 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP) w województwie lubelskim

Ponad połowa podatników z regionu lubelskiego wsparło w ubiegłym roku organizacje pozarządowe. Społecznicy otrzymali w ten sposób przeszło 21 mln zł. Rozliczając się z podatku dochodowego za rok 2015 przekaż 1% jednej z lubelskich organizacji pożytku publicznego. Zostaw 1% w swoim mieście.

 

http://lublin.ngo.pl/wiadomosc/1909111.html

ZAPRASZAMY organizacje na „Przyspieszony kurs działalności ekonomicznej z elementami zarzadzania finansowego” w dn. 9-10 maja 2016 w Lublinie w Hotelu Victoria przy ul. Narutowicza 58/60 organizowany przez FLOP i WRZOS

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych i Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS serdecznie zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego na 2-dniowy „Przyspieszony kurs działalności ekonomicznej z elementami zarzadzania finansowego” w ramach projektu „Porozmawiajmy o pieniądzach - rozwój kompetencji finansowych i zarządczych wzmocnieniem potencjału instytucjonalnego III sektora”, finansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Bezpłatne szkolenia odbędą się w dn. 9-10 maja 2016 w Lublinie w Hotelu Victoria przy ul. Narutowicza 58/60. Zapewniamy zakwaterowanie, wyżywienie i materiały szkoleniowe.

Podczas szkolenia poznacie Państwo m.in:

-  Zasady prowadzenia działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego.

-  Planowanie finansowe z wykorzystaniem min. narzędzia Prove it PL!

-  Odpowiedzialność za zarzadzanie finansami organizacji.

-  Sprawozdawczość finansowa organizacji.

Zgłoszenia na formularzu przyjmowane będą do 15 kwietnia 2016 r. Formularz zgłoszeniowy proszę przesłać na e-mail: santiago.garcia@wrzos.org.pl

Ilość miejsc jest ograniczona. 

 

 

Czytaj więcej