Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Aktualności

ZAPRASZAMY na relację z Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2020 i Konwentu zorganizowanych w dn. 22-23 września 2020 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie

W dn. 22-23 września 2020 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyło się Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2020 oraz Konwent - Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym. Organizatorami wydarzenia były: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego i Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

Tegoroczna VII edycja LFIP oraz Konwent odbywały się w nietypowych warunkach spowodowanych epidemią COVID-19. Ze względu na ograniczenia związane z sytuacją epidemiologiczną COVID-19, tegoroczne największe 2-dniowe Święto Lubelskich NGO po raz pierwszy odbywało się częściowo w formie stacjonarnej oraz w formie telekonferencji on-line i webinariów. Dzięki temu wydarzenie o charakterze regionalnym, mogło być „na żywo” obserwowana w całym kraju.

Czytaj więcej
W dn. 22 września 2020 r. podczas Gali III Sektora FLOP otrzymał Dyplom Uznania z okazji 25-lecia działalności od Pana Jarosław Stawiarskiego – Marszałka Województwa Lubelskiego

W dn. 22 września 2020 r. podczas uroczystej Gali III Sektora, w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2020, Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych otrzymał Dyplom Uznania z okazji 25-lecia działalności od Pana Jarosław Stawiarskiego – Marszałka Województwa Lubelskiego - za wieloletnie wzmacnianie procesu sieciowania i federalizacji organizacji pozarządowych na Lubelszczyźnie, których efektem jest lepsza jakość funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego.

W dn. 22 września 2020 r. Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych po raz szósty wręczył nagrody „Złoty Parasol NGO” podczas Gali III Sektora w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2020

W dn. 22 września 2020 r. Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych po raz szósty wręczył nagrody „Złoty Parasol NGO” podczas Gali III Sektora w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2020.

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY organizacje pozarządowe w dn. 2 października 2020 r. o godz. 12.00 na spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w Stowarzyszeniu Emaus w Krężnicy Jarej

ZAPRASZAMY na spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się monitorowaniem prawa, którego celem jest przedstawienie sposobów wykorzystania portalu www.JawnaGmina.pl w codziennej pracy organizacji strażniczych. Spotkanie wdrażające narzędzie do monitorowania prawa odbędzie się w dn. w dn. 2 października 2020 r. o godz. 12.00 na spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w Stowarzyszeniu Emaus w Krężnicy Jarej. Dla uczestników zapewniamy podstawowe środki ochrony w związku z panującą epidemią koronowirusa COVID-19.

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY w dn. 29 września 2020 r. na seminarium informacyjne „SZKOŁA DLA ŻYCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO – porozmawiajmy o deinstytucjonalizacji usług społecznych i uniwersytetach ludowych” w Hotelu Victoria w Lublinie

ZAPRASZAMY przedstawicieli organizacji pozarządowych i administracji publicznej na seminarium informacyjne „SZKOŁA DLA ŻYCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO – porozmawiajmy o deinstytucjonalizacji usług społecznych i uniwersytetach ludowych”, które odbędzie się w dn. 29 września 2020 r. o godz. 12 w Hotelu Victoria w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60. 

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY w dn. 22-23 września 2020 r. w Lublinie do udziału w Konwencie - Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2020

ZAPRASZAMY przedstawicieli organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, KGW, OSP) i jednostek samorządu terytorialnego z woj. lubelskiego do udziału w Konwencie - Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym i Gali III Sektora w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2020 (LFIP 2020), które odbędą się w dn. 22-23 września 2020 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie przy ul. Grottgera 2. Organizatorami wydarzenia są: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego i Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

 

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY organizacje pozarządowe w dn. 3 września 2020 r. o godz. 16.30 na spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Rodzinie ARKA w Olsztynie przy ul. Niepodległości 85

ZAPRASZAMY na spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się monitorowaniem prawa, którego celem jest przedstawienie sposobów wykorzystania portalu www.JawnaGmina.pl w codziennej pracy organizacji strażniczych. Spotkanie wdrażające narzędzie do monitorowania prawa odbędzie się w dn. w dn. 3 września 2020 r. o godz. 16.30 na spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Rodzinie ARKA w Olsztynie przy ul. Niepodległości 85. Dla uczestników zapewniamy podstawowe środki ochrony w związku z panującą epidemią koronowirusa COVID-19.

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY organizacje pozarządowe w dn. 27 sierpnia 2020 r. o godz. 15.00 na spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w Zakładach Produkcji Torfowej BÓR ZA LASEM w Czarnym Dunajcu

ZAPRASZAMY na spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się monitorowaniem prawa, którego celem jest przedstawienie sposobów wykorzystania portalu www.JawnaGmina.pl w codziennej pracy organizacji strażniczych. Spotkanie wdrażające narzędzie do monitorowania prawa odbędzie się w dn. w dn. 27 sierpnia 2020 r. o godz. 15.00 na spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w Zakładach Produkcji Torfowej BÓR ZA LASEM w Czarnym Dunajcu. Dla uczestników zapewniamy podstawowe środki ochrony w związku z panującą epidemią koronowirusa COVID-19.

Czytaj więcej
W dn. 28 lipca 2020 o godz. 16.30 odbyło się spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w Centrum Dobrego Wychowania Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo w Motyczu przy ul. Motycz Leśny 51

W dn. 28 lipca 2020 o godz. 16.30 odbyło się 14 spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w Centrum Dobrego Wychowania Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo w Motyczu przy ul. Motycz Leśny 51. Celem spotkania dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, zajmujących się monitorowaniem prawa, było przedstawienie sposobów wykorzystania portalu www.JawnaGmina.pl w codziennej pracy organizacji strażniczych.

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY do zgłaszania kandydatów do „Nagrody Trzeciego Sektora” ogłoszonego przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego.

ZAPRASZAMY do zgłaszania kandydatów do „Nagrody Trzeciego Sektora” ogłoszonego przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego.

Nagrodę można otrzymać w pięciu kategoriach:
- Kategoria I: Nagroda dla Samorządu wspierającego działania trzeciego sektora Województwa Lubelskiego 2019.
- Kategoria II: Nagroda dla Przedstawiciela biznesu wspierającego działalność trzeciego sektora w Województwie Lubelskim 2019.
- Kategoria III: Osobowość Trzeciego Sektora Województwa Lubelskiego 2019.
- Kategoria IV: Organizacja pozarządowa promująca trzeci sektor i województwo lubelskie 2019 (Mały Ambasador);
- Kategoria V: Wolontariusz roku 2019.

Wnioski zgłoszeniowe kandydatów można składać do dn. 4 września 2020 r.

 

 

Czytaj więcej