Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Aktualności

Zapraszamy na spotkanie informacyjne w Biłgoraju dot. Programu FIO - edycja 2019 oraz Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO)

W dn. 18 grudnia 2018 r. (wtorek) o godz. 17.30 w Biłgorajskim Centrum Kultury w Biłgoraju przy ul. Kościuszki 16, sala nr 222, odbędzie spotkanie informacyjne dot. Programu FIO na lata 2014-2020 - edycja na rok 2019 oraz nowego rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 (PROO). Wydarzenie odbędzie się w ramach kampanii informacyjnej prowadzonej w całym kraju przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Spotkanie będzie też doskonałą okazją podsumowania tegorocznej edycji konkursu grantowego ogłoszonego przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej oraz Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w ramach projektu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3” dofinansowanego ze środków Programu FIO.

Więcej informacji na stronie:

https://www.lubelskielokalnie.lbl.pl/pl/o-projekcie/aktualnosci,2018,98

 

ZAPRASZAMY na relację z X spotkania członków regionalnej Sieci na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w woj. lubelskim w ramach projektu dofinansowanego ze środków Aktion Mensch e.V.

W dn. 25 października 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie przy ul. Grottgera 4 w Sali 469 A odbyło się X spotkanie członków regionalnej Sieci na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim w ramach projektu dofinansowanego ze środków Aktion Mensch e.V. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych oraz Parytetowy Związek Organizacji Socjalnych - Kraju Związkowego Bawarii (Niemcy).

 

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY do udziału w projekcie „Zwiększenie dostępu Organizacji Strażniczych do danych dostępnych online dotyczących wdrażania prawa na poziomie krajowym” 2.16 POWER

 

Zapraszamy organizacje strażnicze działające we wszystkich województwach Polski do udziału w projekcie pt. „Zwiększenie dostępu Organizacji Strażniczych do danych dostępnych online dotyczących wdrażania prawa na poziomie krajowym” Poddz. 2.16 POWER.

Więcej informacji w biurze projektu:
Krakowskie Przedmieście 53 w Lublinie, lub pod nr tel.: 81 533 12 17

 

Dokumenty do pobrania:

https://www.dropbox.com

 

Ankieta w wersji online:

https://docs.google.com

 

ZAPRASZAMY w dn. 25.10.2018 r. na spotkanie Sieci na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim w ramach projektu dofinansowanego ze środków Aktion Mensch e.V.

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu Sieci w ramach projektu „Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim” dofinansowanego ze środków Aktion Mensch e.V. Spotkanie odbędzie się w dn. 25 października 2018 r. (czwartek) w godz. 10.00 – 13.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie przy ul. Grottgera 4, sala 469A, IV p. 

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY na relację z Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018 w dn. 4-5 października 2018 r. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

W dn. 4-5 października 2018 r. odbyło się „Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018” zorganizowane przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego oraz Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Partnerem wspierającym wydarzenie było Województwo Lubelskie. Integralną częścią LFIP 2018 był „Konwent - Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym”, zorganizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. W dwudniowym wydarzeniu w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, przy Pl. Teatralnym 1, wzięło udział blisko 350 przedstawicieli organizacji pozarządowych, administracji rządowej i samorządowej oraz mediów z województwa lubelskiego (w tym listę obecności podpisało 285 uczestników).

 

 

Czytaj więcej
Medal Pamiątkowy Województwa Lubelskiego z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości dla Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

W dn. 4 października 2018 r. podczas uroczystej Gali III Sektora w Sali Operowej w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie wręczono 100 organizacjom pozarządowym z województwa lubelskiego okolicznościowe Medale Pamiątkowe Województwa Lubelskiego z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wydarzenie odbywało się w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018. Medale wręczali: Pan Krzysztof Grabczuk – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego oraz Pani Anna Augustyniak – Sekretarz Województwa Lubelskiego. Niezmiernie miło nam poinformować, że wśród nagrodzonych jest Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

Medal 700-lecia Miasta Lublin dla Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

W dniu 4 października 2018 r. podczas uroczystej Gali III Sektora w Sali Operowej w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie Pan Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin przekazał Medal 700-lecia Miasta Lublin dla członków, pracowników i współpracowników Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Wydarzenie odbywało się w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018. W uroczystości wręczenia Medalu uczestniczył Pan Krzysztof Grabczuk - Wicemarszałek Województwa Lubelskiego.

W dn. 4 października 2018 r. Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych po raz czwarty wręczył nagrody „Złoty Parasol NGO” podczas Gali III Sektora w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych

W dn. 4 października 2018 r. Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych po raz czwarty wręczył nagrody „Złoty Parasol NGO” podczas Gali III Sektora w Sali Operowej w CSK w Lublinie w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych.

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY w dn. 4-5 października 2017 r. do udziału w Lubelskim Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018 i Konwencie - Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym w CSK w Lublinie

ZAPRASZAMY organizacje pozarządowe z woj. lubelskiego do udziału w dn. 4-5 października 2018 r. w „Lubelskim Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018” w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Pl. Teatralny 1. Integralną częścią LFIP 2018 będzie „Konwent - Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym” organizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Organizatorami dwudniowego święta lubelskich organizacji pozarządowych są: Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, Regionalny Ośrodek Polityki społecznej w Lublinie i Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Czytaj więcej
ZNAMY wyniki konkursu grantowego w 2018 r. w ramach projektu "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3" dofinansowanego ze środków Programu FIO

Znamy wyniki konkursu grantowego w 2018 r. dla młodych organizacji oraz grup nieformalnych i samopomocowych z woj. lubelskiego, ogłoszonego przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej oraz Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, w ramach projektu "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3" dofinansowanego ze środków Programu FIO. Na konkurs zgłoszono łącznie 222 projekty. Dofinansowanie otrzymało 66 najlepiej ocenionych projektów, na łączną kwotę 300.188,00 zł.

 

Czytaj więcej