Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Aktualności

Zapytanie ofertowe nr 2/FW/LGnS/EM/2017 dot. wyboru eksperta ds. monitoringu monitorującego jednostki administracji w woj. lubelskim ws Konwencji ONZ os. niepełnosprawnych

W związku z realizacją projektu pt. „Lubelskie Gwarancje na START - monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” WND-POWR.02.06.00-00-0037/16, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja Wolności (Zamawiający) prowadzi postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności (znak sprawy nr 2/FW/LGnS/EM/2017)

Przedmiotem zamówienia jest wybranie eksperta ds. monitoringu, który zorganizuje i przeprowadzi badania w zakresie monitoringu zadań jednostek administracji rządowej i samorządowej na terenie woj. lubelskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Oferty można składać pocztą elektroniczną na adres kontakt@fundacjawolnosci.org lub w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 2/FW/LGnS/EM/2017 - nie otwierać przed dn. 29.12.2017 r.” na adres Biura projektu:

Fundacja Wolności

20-037 Lublin, Al. Racławickie 22

Termin składania ofert upływa w dn. 29.12.2017 r. o godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina wpływu. Nie będą rozpatrywane oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, na niewłaściwym druku, niekompletne lub niespełniające stawianych wymagań.

 

Więcej na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1077057

www.fundacjawolnosci.org

 

Do pobrania:

Zapytanie Ofertowe nr 2/FW/LGnS/EM/2017

Formularz Oferty (Załącznik nr 1)

Oświadczenie (Załącznik nr 2)

Życiorys zawodowy (Załącznik nr 3)

Metodologia prowadzenia monitoringu (Załącznik nr 4)

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego znak sprawy nr 1/FLOP/LGnS/PDiB/2017 dot. dot. wyboru Wykonawców świadczących usługi doradcze dla członków 5 Zespołów Monitoringowych

W dn. 19 grudnia 2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (Zamawiającego), ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin Komisja w składzie:

1) Wojciech Dec – Koordynator projektu, Prezes Zarządu FLOP,

2) Katarzyna Barcikowska – Asystent koordynatora projektu,

w imieniu Zamawiającego dokonała otwarcia ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/FLOP/LGnS/DPiB/2017 dot. wyboru Wykonawców świadczących usługi doradcze dla członków 5 Zespołów Monitoringowych.

 

Czytaj więcej
W dn. 13 grudnia 2017 r. odbyło się „Spotkanie Opłatkowe” dla członków, pracowników i współpracowników FLOP

W dn. 13 grudnia 2017 r. odbyło się w Hotelu Victoria w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60 tradycyjne „Spotkanie Opłatkowe” dla członków, pracowników i współpracowników Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

 

Czytaj więcej
W dn. 13 grudnia 2017 r. odbyła się Konferencja „LUBLIN MIASTEM PRZYJAZNYM SENIOROM” w Hotelu Victoria w Lublinie w ramach projektu pt. „Proaktywni 60+ na START – II edycja”

W dn. 13 grudnia 2017 r. odbyła się Konferencja "Lublin Miastem Przyjaznym Seniorom" w Hotelu Victoria w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60. Spotkanie, w którym uczestniczyło blisko 60 seniorów, odbyło się w ramach projektu "Proaktywni 60+ na START - II edycja" dofinansowanego z Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS). Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

 

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY 13 grudnia 2017 r. o godz. 13.00 na Konferencję „LUBLIN MIASTEM PRZYJAZNYM SENIOROM” w Hotelu Victoria w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60

ZAPRASZAMY na Konferencję „LUBLIN MIASTEM PRZYJAZNYM SENIOROM”. Konferencja odbędzie się w dn. 13 grudnia 2017 r. (środa) o godz. 13.00 w Hotelu Victoria w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60 w ramach projektu „Proaktywni 60+ na START – Edycja II” dofinansowanego z Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS). Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

Zgłoszenia przyjmowane do 12 grudnia 2017 r. poprzez formularz elektroniczny:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOo2INrAi76-T5ATkh-q0Jth70wrmO1_jTu34j_j_PNBmN-g/viewform

 

Do pobrania:

Program Konferencji 13.12.2017

Zapytanie ofertowe nr 1/FLOP/LGnS/DPiB/2017 dot. wyboru doradców świadczących usługi doradcze dla 5 Zesp. Monitoringowych monitorujących jednostki administracji publicznej w woj. lubelskim ws Konwencji ONZ o prawach os. niepełnosprawnych

W związku z realizacją projektu pt. „Lubelskie Gwarancje na START - monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” WND-POWR.02.06.00-00-0037/16, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych prowadzi postępowanie w celu wyłonienia Wykonawców w trybie zapytania ofertowego nr 1/FLOP/LGnS/DPiB/2017 z zachowaniem zasady konkurencyjności.

Przedmiotem zamówienia jest wybranie Wykonawców świadczących usługi doradcze dla członków 5 Zespołów Monitoringowych (ZM1-5), w wymiarze łącznie 305 godz. (śr. 61 godz./ZM, 1 godz. = 60 minut).  W skład każdego 3-osobowego ZM1-5 wchodzą: ekspert ds. badań i analiz, ekspert ds. monitoringu oraz ekspert ds. osób niepełnosprawnych. Członkowie ZM1-5 zajmują się realizacją badań w zakresie monitoringu zadań 56 jednostek administracji rządowej i samorządowej na terenie woj. lubelskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. 

Czytaj więcej
W dn. 27 listopada 2017 odbyło się pierwsze spotkanie członków regionalnej sieci na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w woj. lubelskim

W dn. 27 listopada 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lubliniebprzy ul. Grottgera 4 odbyło się pierwsze spotkanie członków regionalnej sieci w ramach projektu pt. „Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim” dofinansowanego ze środków Aktion Mensch e.V. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych oraz Parytetowy Związek Organizacji Socjalnych - Kraju Związkowego Bawarii.

W skład sieci wejdą organizacje pozarządowe i grupy samopomocowe, które będą wspierane przez instytucje publiczne. Podstawę działania sieci będą stanowić profesjonalne organizacje zajmujące się obszarem opieki psychiatrycznej oraz grupy samopomocowe, które oferują usługi w zakresie doradztwa, terapii i ogólnej pomocy społecznej dla osób chorym psychicznie. Ponadto do udziału w sieci współpracy zaproszone będą również m.in.: kliniki psychiatryczne, Akademia Medyczna w Lublinie, Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Sieć będzie też nawiązywać kontakty z odpowiednimi departamentami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Sieć na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w woj. lubelskim stworzy wygodną platformę do współpracy profesjonalistów, osób chorujących, członków ich rodzin oraz będzie instrumentem wpływania na postawy społeczne wobec osób chorych psychicznie.

 

ZAPRASZAMY 27 listopada 2017 r. do udziału w pierwszym spotkaniu regionalnej sieci na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim

 

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych zaprasza do udziału w pierwszym spotkaniu regionalnej sieci na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim, które odbędzie się w dn. 27 listopada 2017 r. w godz. 10.00-13.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie przy ul. Grottgera 4, sala 063.

 

Czytaj więcej
Szacowanie wartości przedmiotu zamówienia (znak sprawy nr 1/FLOP/LGnS/DPiB/2017), w ramach realizowanego projektu pt. „Lubelskie Gwarancje na START …”, WND-POWR.02.06.00-00-0037/16

Niniejsze szacowanie wartości przedmiotu zamówienia nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.) oraz nie stanowi oferty w celu zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Ma ono na celu wyłącznie zbadanie ceny rynkowej oferty potencjalnych Wykonawców oraz oszacowanie wartości planowanego zamówienia (znak sprawy nr 1/FLOP/LGnS/DPiB/2017), które będzie złożone w związku z realizacją projektu pt.  „Lubelskie Gwarancje na START - monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”, WND-POWR.02.06.00-00-0037/16, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (Zamawiający) w partnerstwie z Fundacją Wolności i Lubelskich Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki.

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY do udziału w projekcie pt. "Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim" realizowanego przez FLOP i Parytet Bawarski

Więcej o projekcie na stronie:

http://www.flop.lublin.pl/pages/posts/sieciowanie