Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Aktualności

W dn. 7 lutego 2019 r. odbyła się polsko-niemiecka konferencja „Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim” zorganizowana przez FLOP

W dn. 7 lutego 2019 r. odbyła się polsko-niemiecka konferencja „Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim” w Hotelu Victoria w Lublinie przy ul. Narutowicza 56/58. Konferencja została zrealizowana w ramach projektu dofinansowanego ze środków Aktion Mensch e.V. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Paritätischer Wohlfahrtsverband Landesverband Bayern e.V. (Niemcy). W konferencji wzięło udział blisko 70 przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i grup samopomocowych zajmujących się obszarem opieki psychiatrycznej na Lubelszczyźnie.

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY do udziału w Konkursie Grantowym w ramach projektu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3” dofinansowanego z Programu FIO

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych i Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej i ogłaszają Konkurs Grantowy w ramach projektu "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3" dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Pozarządowych.

Planowany harmonogram konkursu na mikrodotacje w 2019 r.:
1 – 22 luty 2019 r. - szkolenia dla beneficjentów konkursu na mikrodotacje.
1 - 28 luty 2019 r. - nabór wniosków w konkursie na mikrodotacje.
1 marca – 30 kwietnia 2019 r. - ocena wniosków i podpisanie umów z beneficjenami.
1 maja – 30 września 2019 r. – realizacja działań przez beneficjentów konkursu na mikrodotacje.

 

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY na polsko-niemiecką konferencję „Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim” w dniu 7 lutego 2019 r. o godz. 10.00 w Hotelu Victoria w Lublinie przy ul. Narutowicza 56/58

ZAPRASZAMY na polsko-niemiecką konferencję „Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim” w dniu 7 lutego 2019 r. o godz. 10.00 w Hotelu Victoria w Lublinie przy ul. Narutowicza 56/58.

Czytaj więcej
ZAPRASZMY do zapoznania się z publikacją „Przewodnik o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w woj. lubelskim”

Publikacja „Przewodnik o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w woj. lubelskim” została wydana przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w ramach projektu „Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim” dofinansowanego ze środków Aktion Mensch e.V.

Przewodnik zawiera spis placówek świadczących pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzinom. Jest bazą danych o instytucjach udzielających pomocy medycznej i psychologicznej. Informuje o jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, instytucjach zajmujących się orzecznictwem, poradnictwem zawodowym, a także organizacjach pozarządowych wspierających osoby z zaburzeniami psychicznymi na terenie woj. lubelskiego.

 

Do pobrania:

Przewodnik o dostępnych formach opieki zdrowotnej ...

W dn. 18 grudnia 2018 r. odbyło się „Spotkanie Opłatkowe” dla członków, pracowników i współpracowników ZS FLOP

W dn. 18 grudnia 2018 r. odbyło się tradycyjne „Spotkanie Opłatkowe” dla członków, pracowników i współpracowników Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w Hotelu Victoria w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60.

Czytaj więcej
Zapraszamy na spotkanie informacyjne w Biłgoraju dot. Programu FIO - edycja 2019 oraz Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO)

W dn. 18 grudnia 2018 r. (wtorek) o godz. 17.30 w Biłgorajskim Centrum Kultury w Biłgoraju przy ul. Kościuszki 16, sala nr 222, odbędzie spotkanie informacyjne dot. Programu FIO na lata 2014-2020 - edycja na rok 2019 oraz nowego rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 (PROO). Wydarzenie odbędzie się w ramach kampanii informacyjnej prowadzonej w całym kraju przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Spotkanie będzie też doskonałą okazją podsumowania tegorocznej edycji konkursu grantowego ogłoszonego przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej oraz Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w ramach projektu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3” dofinansowanego ze środków Programu FIO.

Więcej informacji na stronie:

https://www.lubelskielokalnie.lbl.pl/pl/o-projekcie/aktualnosci,2018,98

 

ZAPRASZAMY na relację z X spotkania członków regionalnej Sieci na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w woj. lubelskim w ramach projektu dofinansowanego ze środków Aktion Mensch e.V.

W dn. 25 października 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie przy ul. Grottgera 4 w Sali 469 A odbyło się X spotkanie członków regionalnej Sieci na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim w ramach projektu dofinansowanego ze środków Aktion Mensch e.V. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych oraz Parytetowy Związek Organizacji Socjalnych - Kraju Związkowego Bawarii (Niemcy).

 

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY do udziału w projekcie „Zwiększenie dostępu Organizacji Strażniczych do danych dostępnych online dotyczących wdrażania prawa na poziomie krajowym” 2.16 POWER

 

Zapraszamy organizacje strażnicze działające we wszystkich województwach Polski do udziału w projekcie pt. „Zwiększenie dostępu Organizacji Strażniczych do danych dostępnych online dotyczących wdrażania prawa na poziomie krajowym” Poddz. 2.16 POWER.

Więcej informacji w biurze projektu:
Krakowskie Przedmieście 53 w Lublinie, lub pod nr tel.: 81 533 12 17

 

Dokumenty do pobrania:

https://www.dropbox.com

 

Ankieta w wersji online:

https://docs.google.com

 

ZAPRASZAMY w dn. 25.10.2018 r. na spotkanie Sieci na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim w ramach projektu dofinansowanego ze środków Aktion Mensch e.V.

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu Sieci w ramach projektu „Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim” dofinansowanego ze środków Aktion Mensch e.V. Spotkanie odbędzie się w dn. 25 października 2018 r. (czwartek) w godz. 10.00 – 13.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie przy ul. Grottgera 4, sala 469A, IV p. 

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY na relację z Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018 w dn. 4-5 października 2018 r. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

W dn. 4-5 października 2018 r. odbyło się „Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018” zorganizowane przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego oraz Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Partnerem wspierającym wydarzenie było Województwo Lubelskie. Integralną częścią LFIP 2018 był „Konwent - Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym”, zorganizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. W dwudniowym wydarzeniu w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, przy Pl. Teatralnym 1, wzięło udział blisko 350 przedstawicieli organizacji pozarządowych, administracji rządowej i samorządowej oraz mediów z województwa lubelskiego (w tym listę obecności podpisało 285 uczestników).

 

 

Czytaj więcej