Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Aktualności

ZAPRASZAMY w dn. 29 września 2020 r. na seminarium informacyjne „SZKOŁA DLA ŻYCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO – porozmawiajmy o deinstytucjonalizacji usług społecznych i uniwersytetach ludowych” w Hotelu Victoria w Lublinie

ZAPRASZAMY przedstawicieli organizacji pozarządowych i administracji publicznej na seminarium informacyjne „SZKOŁA DLA ŻYCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO – porozmawiajmy o deinstytucjonalizacji usług społecznych i uniwersytetach ludowych”, które odbędzie się w dn. 29 września 2020 r. o godz. 12 w Hotelu Victoria w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60. 

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY w dn. 22-23 września 2020 r. w Lublinie do udziału w Konwencie - Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2020

ZAPRASZAMY przedstawicieli organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, KGW, OSP) i jednostek samorządu terytorialnego z woj. lubelskiego do udziału w Konwencie - Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym i Gali III Sektora w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2020 (LFIP 2020), które odbędą się w dn. 22-23 września 2020 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie przy ul. Grottgera 2. Organizatorami wydarzenia są: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego i Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

 

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY organizacje pozarządowe w dn. 3 września 2020 r. o godz. 16.30 na spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Rodzinie ARKA w Olsztynie przy ul. Niepodległości 85

ZAPRASZAMY na spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się monitorowaniem prawa, którego celem jest przedstawienie sposobów wykorzystania portalu www.JawnaGmina.pl w codziennej pracy organizacji strażniczych. Spotkanie wdrażające narzędzie do monitorowania prawa odbędzie się w dn. w dn. 3 września 2020 r. o godz. 16.30 na spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Rodzinie ARKA w Olsztynie przy ul. Niepodległości 85. Dla uczestników zapewniamy podstawowe środki ochrony w związku z panującą epidemią koronowirusa COVID-19.

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY organizacje pozarządowe w dn. 27 sierpnia 2020 r. o godz. 15.00 na spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w Zakładach Produkcji Torfowej BÓR ZA LASEM w Czarnym Dunajcu

ZAPRASZAMY na spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się monitorowaniem prawa, którego celem jest przedstawienie sposobów wykorzystania portalu www.JawnaGmina.pl w codziennej pracy organizacji strażniczych. Spotkanie wdrażające narzędzie do monitorowania prawa odbędzie się w dn. w dn. 27 sierpnia 2020 r. o godz. 15.00 na spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w Zakładach Produkcji Torfowej BÓR ZA LASEM w Czarnym Dunajcu. Dla uczestników zapewniamy podstawowe środki ochrony w związku z panującą epidemią koronowirusa COVID-19.

Czytaj więcej
W dn. 28 lipca 2020 o godz. 16.30 odbyło się spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w Centrum Dobrego Wychowania Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo w Motyczu przy ul. Motycz Leśny 51

W dn. 28 lipca 2020 o godz. 16.30 odbyło się 14 spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w Centrum Dobrego Wychowania Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo w Motyczu przy ul. Motycz Leśny 51. Celem spotkania dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, zajmujących się monitorowaniem prawa, było przedstawienie sposobów wykorzystania portalu www.JawnaGmina.pl w codziennej pracy organizacji strażniczych.

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY do zgłaszania kandydatów do „Nagrody Trzeciego Sektora” ogłoszonego przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego.

ZAPRASZAMY do zgłaszania kandydatów do „Nagrody Trzeciego Sektora” ogłoszonego przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego.

Nagrodę można otrzymać w pięciu kategoriach:
- Kategoria I: Nagroda dla Samorządu wspierającego działania trzeciego sektora Województwa Lubelskiego 2019.
- Kategoria II: Nagroda dla Przedstawiciela biznesu wspierającego działalność trzeciego sektora w Województwie Lubelskim 2019.
- Kategoria III: Osobowość Trzeciego Sektora Województwa Lubelskiego 2019.
- Kategoria IV: Organizacja pozarządowa promująca trzeci sektor i województwo lubelskie 2019 (Mały Ambasador);
- Kategoria V: Wolontariusz roku 2019.

Wnioski zgłoszeniowe kandydatów można składać do dn. 4 września 2020 r.

 

 

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY organizacje pozarządowe w dn. 1 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00 na spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w Pierogarnii Józefowskiej przy ul. Kościuszki 54, 23-460 Józefów

ZAPRASZAMY na spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się monitorowaniem prawa, którego celem jest przedstawienie sposobów wykorzystania portalu www.JawnaGmina.pl w codziennej pracy organizacji strażniczych. Spotkanie wdrażające narzędzie do monitorowania prawa odbędzie się w dn. 1 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00 na spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w Pierogarnii Józefowskiej przy ul. Kościuszki 54, 23-460 Józefów. Dla uczestników zapewniamy podstawowe środki ochrony w związku z panującą epidemią koronowirusa COVID-19.

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY organizacje pozarządowe w dn. 28 lipca 2020 r. (wtorek) o godz. 16.30 na spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w Centrum Dobrego Wychowania Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo przy ul. Motycz Leśny 51, 21-030 Motycz

ZAPRASZAMY na spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się monitorowaniem prawa, którego celem jest przedstawienie sposobów wykorzystania portalu www.JawnaGmina.pl w codziennej pracy organizacji strażniczych. Spotkanie wdrażające narzędzie do monitorowania prawa odbędzie się w dn. 28 lipca 2020 r. (wtorek) o godz. 16.30 na spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w Centrum Dobrego Wychowania Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo przy ul. Motycz Leśny 51, 21-030 Motycz. Dla uczestników zapewniamy podstawowe środki ochrony w związku z panującą epidemią koronowirusa COVID-19.

Czytaj więcej
W dn. 14 lipca 2020 o godz. 11.00 odbyło się spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w „Zabytkowych Podziemiach” w Nałęczowie przy al. Lipowa 27

W dn. 14 lipca 2020 o godz. 11.00 odbyło się 13 spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w „Zabytkowych Podziemiach” w Nałęczowie przy al. Lipowa 27. Celem spotkania dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, zajmujących się monitorowaniem prawa, było przedstawienie sposobów wykorzystania portalu www.JawnaGmina.pl w codziennej pracy organizacji strażniczych.

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY 15, 16 i 20 lipca 2020 r. przedstawicieli organizacji pozarządowych, prowadzących działania strażnicze, na webinarium www.JawnaGmina.pl, podczas którego zostanie zaprezentowane narzędzie do monitorowaniem prawa krajowego

Celem spotkania dla przedstawicieli organizacji pozarządowych będzie przedstawienie sposobów wykorzystania portalu www.JawnaGmina.pl w codziennej pracy organizacji strażniczych. Portal www.JawnaGmina.pl został stworzony w ramach projektu pt. „Zwiększenie dostępu Organizacji Strażniczych do danych dostępnych online dotyczących wdrażania prawa na poziomie krajowym”, nr POWR.02.16.00-00-0061/17, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Fundacją Wolności.

Terminy webinariów (do wyboru):
15 lipca (środa) godz. 17.00,
16 lipca (czwartek) godz. 11.00,
20 lipca (poniedziałek) godz. 16.00.

 

 

Czytaj więcej