Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Aktualności

ZAPRASZAMY w dn. 4-5 października 2017 r. do udziału w Lubelskim Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018 i Konwencie - Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym w CSK w Lublinie

ZAPRASZAMY organizacje pozarządowe z woj. lubelskiego do udziału w dn. 4-5 października 2018 r. w „Lubelskim Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018” w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Pl. Teatralny 1. Integralną częścią LFIP 2018 będzie „Konwent - Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym” organizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Organizatorami dwudniowego święta lubelskich organizacji pozarządowych są: Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, Regionalny Ośrodek Polityki społecznej w Lublinie i Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Czytaj więcej
ZNAMY wyniki konkursu grantowego w 2018 r. w ramach projektu "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3" dofinansowanego ze środków Programu FIO

Znamy wyniki konkursu grantowego w 2018 r. dla młodych organizacji oraz grup nieformalnych i samopomocowych z woj. lubelskiego, ogłoszonego przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej oraz Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, w ramach projektu "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3" dofinansowanego ze środków Programu FIO. Na konkurs zgłoszono łącznie 222 projekty. Dofinansowanie otrzymało 66 najlepiej ocenionych projektów, na łączną kwotę 300.188,00 zł.

 

Czytaj więcej
Trwają konsultacje programu LFIP 2018 r. i Konwentu organizowanego w dn. 4-5 października 2018 r. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

Zapraszamy organizacje pozarządowe z woj. lubelskiego do udziału w konsultacjach programu Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018 r., które odbędzie się w dn. 4-5 października 2018 r. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. LFIP 2018 jest przygotowywany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych i Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego we współpracy z Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Integralną częścią LFIP 2018 będzie Konwent - Regionalna Sieć Współpracy Samorządu Terytorialnego z Organizacjami Pozarządowymi realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Konsultacje będą prowadzone internetowo do dn. 20 lipca 2018 r. do godz. 15.00 za pośrednictwem formularza: https://docs.google.com

W dn. 5 lipca 2018 odbyło się szkolenie "Jak skutecznie pozyskać dotację na inicjatywy oddolne w ramach projektu - Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3"

W dn. 5 lipca 2018 odbyło się szkolenie "Jak skutecznie pozyskać dotację na inicjatywy oddolne w ramach projektu - Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3" w LGD Kraina wokół Lublina. Szkolenie zorganizował Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pzarządowych w ramach projektu "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3" dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY na szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów dotacji w ramach projektu "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3"

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych zaprasza potencjalnych Beneficjentów dotacji z 12 powiatów z Subregionu Północnego w woj. lubelskim na bezpłatne szkolenia „Jak bezpłatnie pozyskać dotację na inicjatywy oddolne - w ramach projektu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3".

Więcej o szkoleniu:

http://www.flop.lublin.pl/pages/posts/lubelskie-lokalnie-mikrodotacje-fio-3-1164.php

 

Do pobrania:

Ramowy Program Szkolenia.PDF

Harmonogram Szkolenia.PDF 

Ogłoszenie konkursu grantowego w 2018 r. w ramach projektu "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3"

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych i Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej i ogłaszają Konkurs Grantowy w ramach projektu "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3" dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Pozarządowych.

Okres naboru wniosków o dotację: 1 lipca 2018 r. - 31 lipca 2018 r., do godziny 23:59.

W ramach konkursu wspierane będą projekty obejmujące inicjatywy ze sfery pożytku publicznego (określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). O dotacje w łącznej wysokości 300.000 zł w 2018 r. mogą ubiegać młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne i samopomocowe z terenu woj. lubelskiego.

Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynosić 5.000 zł.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu Grantowego orazBudżetem do wniosku

Przed ostatecznym złożeniem wniosku zachęcamy wcześniej do udziału w bezpłatnych szkoleniach oraz skorzystania z konsultacji z Animatorami Lokalnymi lub Animatorami Subregionalnymi. Konsultacje będą trwały w okresie naboru wniosków do 31 lipca 2018 r.

Więcej o konkursie na stronach:

http://www.flop.lublin.pl/pages/posts/lubelskie-lokalnie-mikrodotacje-fio-3-1164.php

https://www.lubelskielokalnie.lbl.pl/pl/o-projekcie/aktualnosci,2018,93

https://www.facebook.com/groups/392422381128935/

ZAPRASZAMY do udziału w projekcie „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

ZAPRASZAMY do udziału w projekcie „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

ZAPRASZAMY do udziału w projekcie „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt jest realizowany przez dwóch operatorów: Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej (FFLZB) oraz Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (ZS FLOP).

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych odpowiada za realizację projektu w 12 powiatach woj. lubelskiego: m. Lublin, m. Biała Podlaska, ubelski, puławski, lubartowski, rycki, parczewski, radzyński, łęczyński, łukowski, włodawski i bialski.

PLANOWANY HARMONOGRAM KONKURSU NA MIKRODOTACJE W 2018 R.:
28 czerwca 2018 r. - szkolenie animatorów lokalnych w Lublinie (Centrum Spotkania Kultur w Lublinie przy pl. Teatralnym 1).
1 – 16 lipca 2018 r. - szkolenia dla beneficjentów konkursu na mikrodotacje.
1 - 30 lipca 2018 r. - nabór wniosków w konkursie na mikrodotacje.
1 – 31 sierpnia 2018 r. - ocena wniosków i podpisanie umów z beneficjenami.

Wrzesień - listopad 2018 r. – realizacja działań przez beneficjentów konkursu na mikrodotacje.

Grudzień 2018 r. - sprawozdawczość z realizacji mikrodotacji

 

 

Więcej o projekcie:

http://www.flop.lublin.pl

https://www.lubelskielokalnie.lbl.pl/

Konsultacje programu LFIP 2018 r. i Konwentu organizowanego w dn. 4-5 października 2018 r. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

Zapraszamy organizacje pozarządowe z woj. lubelskiego do udziału w konsultacjach programu Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018 r., które odbędzie się w dn. 4-5 października 2018 r. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. LFIP 2018 jest przygotowywany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych i Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego we współpracy z Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Integralną częścią LFIP 2018 będzie Konwent NGO realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Prosimy do głosowania do dn. 26 czerwca 2018 r. do godz. 15 na zaproponowane tematy i/lub zgłoszenie własnych propozycji:

- 4 prelekcji w dn. 4 października 2018 r. (pierwszy dzień LFIP 2018)

- panelu dyskusyjnego w dn. 4 października 2018 r. (pierwszy dzień LFIP 2018)

- 8 warsztatów w dn. 5 października 2018 r. (drugi dzień LFIP 2018). Uczestnicy będą mogli wziąć udział w jednym z czterech warsztatów w Sesji I oraz w jednym z czterech warsztatów w Sesji II (warsztaty będą prowadzone równolegle).

 

Ankietę do głosowania można pobrać na stronie:

https://docs.google.com

 

ZAPRASZAMY w dn. 13 czerwca 2018 r. odbyło się Walne Zebranie Członków FLOP w Hotelu Wieniawski w Lublinie

W dn. 13 czerwca 2018 r. w Hotelu Wieniawski w Lublinie odbyło się Walne Zebranie Członków FLOP w Hotelu Wieniawski w Lublinie. Jednym z tematów Walnego Zebrania FLOP była organizacja Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018 w dn. 4-5 października w Lublinie. LFIP 2018 będzie przygotowany przez FLOP i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego Woj. Lubelskiego i Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Czytaj więcej