Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Biura

 

   

 

Biuro Związku Stowarzyszeń

Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

_______________________________________________________

 

al. Racławickie 22

20-037 Lublin

tel.: 81 533 12 17

fax: 81 533 12 18

 e-mail: biuro@flop.lublin.pl

 www.flop.lublin.pl

 

 

 

Biuro Doradztwa i Kariery dla Osób Niepełnosprawnych

_______________________________________________________

 ul. Krakowskie Przedmieście 53

 20-076 Lublin

 tel./fax: 81 534 70 04

e-mail: