Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Biura

 

   

 

Biuro Związku Stowarzyszeń

Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

_______________________________________________________

 

20-076 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 53

tel.: 81 533 12 17, 791 306 086

biuro@flop.lublin.pl www.flop.lublin.pl, www.facebook.com/flop.lublin