Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Sprawozdania

Sprawozdanie za 2019 r.

_______________________________________________________

Sprawozdanie merytoryczne FLOP za 2019 r.

Sprawozdanie finansowe FLOP za 2019 r.

Informacja dodatkowa FLOP 2019 r.

 

Sprawozdanie za 2018 r.

_______________________________________________________

Sprawozdanie merytoryczne FLOP za 2018 r.

Sprawozdanie finansowe FLOP za 2018 r.

Informacja dodatkowa FLOP 2018 r.

 

Sprawozdanie za 2017 r.

_______________________________________________________

Sprawozdanie merytoryczne FLOP za 2017 r.

Bilans FLOP 2017 r.

Rachunek  wyników FLOP 2017 r.

Informacja dodatkowa FLOP 2017 r.

 

Sprawozdanie za 2016 r.

_______________________________________________________

Sprawozdanie merytoryczne FLOP za 2016 r.

Bilans FLOP 2016 r.

Rachunek  wyników FLOP 2016 r.

Informacja dodatkowa FLOP 2016 r.

 

Sprawozdanie za 2015 r.

_______________________________________________________

Sprawozdanie merytoryczne FLOP za 2015 r.

Bilans FLOP 2015 r.

Rachunek  wyników FLOP 2015 r.

Informacja dodatkowa FLOP 2015 r.

 

Sprawozdanie za 2014 r.

_______________________________________________________

Sprawozdanie merytoryczne FLOP za 2014 r.

Bilans FLOP 2014 r.

Rachunek  wyników FLOP 2014 r.

Informacja dodatkowa FLOP 2014 r.

 

Sprawozdanie za 2013 r.

_______________________________________________________

Sprawozdanie merytoryczne FLOP za 2013 r.

Bilans FLOP 2013 r.

Rachunek wyników FLOP 2013 r.

Informacja dodatkowa FLOP 2013 r.

 

Sprawozdanie za 2012 r.

_______________________________________________________

Sprawozdanie merytoryczne FLOP za 2012 r.

Bilans FLOP 2012 r.

Rachunek wyników FLOP 2012 r.

Informacja dodatkowa FLOP 2012 r.

 

Sprawozdanie za 2011 r.

_______________________________________________________

Sprawozdanie merytoryczne FLOP za 2011 r.

Bilans FLOP 2011 r.

Rachunek wyników FLOP 2011 r.

Informacja dodatkowa FLOP 2011 r.

 

Sprawozdanie za 2010 r.

_______________________________________________________

Sprawozdanie merytoryczne FLOP za 2010 r.             

Bilans FLOP 2010 r.                                             

Rachunek wyników FLOP 2010 r.                                          

 

Sprawozdanie za 2009 r.

_______________________________________________________

Sprawozdanie merytoryczne FLOP za 2009 r.         

Bilans FLOP 2009 r.                                                     

Rachunek wyników FLOP 2009 r.                                                

 

Sprawozdanie za 2008 r.

_______________________________________________________

Sprawozdanie merytoryczne FLOP za 2008 r.                                                             

 

Sprawozdanie za 2007 r.

_______________________________________________________

Sprawozdanie merytoryczne FLOP za 2007 r.

 

Sprawozdanie za 2006 r.

_______________________________________________________

Sprawozdanie merytoryczne FLOP za 2006 r.

 

Sprawozdanie za 2005 r.

_______________________________________________________

Sprawozdanie merytoryczne FLOP za 2005 r.

 

Sprawozdanie za 2004 r.

_______________________________________________________

Sprawozdanie merytoryczne FLOP za 2004 r.