Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Zrealizowane

„ZAAZ - Zindywidualizowana Akademia Aktywizacji Zawodowej młodzieży NEET w powiecie lubelskim”
Napisał(a): Wojciech Dec dnia 02.04.2019
Zrealizowane >>

 


 

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

 

zaprasza do udziału w projekcie:

 

„ZAAZ - Zindywidualizowana Akademia Aktywizacji Zawodowej  młodzieży NEET w powiecie lubelskim” 

 

Projekt skierowany jest do 60 osób ( 36 kobiet i 24 mężczyzn) pozostających bez pracy, w tym  w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu w wieku 15 - 29 lat, zamieszkałych w pow. lubelskim.

W grupie 60 osób będą osoby:

- bierne zawodowo 80 % - 48 osób (29K i 9M)

- bezrobotne niezarejestrowane w UP 20 % - 12 osób ( 8K i 4M)

- długotrwale bezrobotne 10 % - 6 osób (4K i 2M)

- osoby niepełnosprawne 30 % - 18 osób (11K i 7M)

- mieszkańcy Powiatu lubelskiego (Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Wólka, Wojciechów, Strzyżewice, Niemce, Niedrzwica Duża, Zakrzew, Wysokie)

- o niskich kwalifikacjach 100 % - 60 osób (36K i 24M)

 

W ramach projektu bezpłatnie oferujemy:

• Poradnictwo zawodowe połączone z IPD ( 2h/osoba)

• Szkolenia zawodowe (do wyboru jedno):

- OPIEKUN/KA OSOBY STARSZEJ – 160 h

- ANIMATOR/KA CZASU WOLNEGO – 177 h

- OPERATOR/KA KOPARKO-ŁADOWARKI – 202 h

- SPAWACZ Mig/MAG – 146 h

• 5 miesięczne staże zawodowe dla wszystkich Uczestników

• Pośrednictwo pracy dla wszystkich Uczestników

 

Uczestnikom dodatkowo zapewniamy:

• Profesjonalną kadrę wykładowców oraz profesjonalne szkolenia,

• Materiały szkoleniowe,

• Certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu i kompetencje zawodowe,

• Stypendia szkoleniowe- 8,54 złotych brutto (z kosztami pracodawcy) z każdą godzinę szkolenia,

• Stypendia stażowe - 1311,69 złotych brutto (z kosztami pracodawcy) za każdy miesiąc stażu.

• Zwrot kosztów dojazdu.

 

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz nabycie doświadczenia zawodowego u 60 (36K i 24M) osób młodych do 29 r. ż. pozostających bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) z terenu powiatu lubelskiego do 30.06.2018 roku. Poprzez Indywidualne wsparcie w zakresie określenia ścieżki zawodowej, udział w szkoleniach pozwalających na zdobycie nowych kompetencji/kwalifikacji zawodowych oraz w stażach zawodowych. Realizacja projektu zapewni kompleksowe wsparcie dla 60 osób (36K i 24M) do 29r. ż. z powiatu lubelskiego co bezpośrednio przyczyni się do złagodzenia problemów zdiagnozowanych w PO WER i odpowiada i realizuje główne wyzwania dotyczące możliwości zatrudnienia osób młodych w PO WER.

 

Okres realizacji projektu: od: 2017-02-01 do: 2018-06-30

Wartość projektu: 837 481,87 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 705 829,75 zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

CV prosimy wysyłać na adres mailowy zaaz.flop@op.pl lub składać osobiście w biurze projektu.

KONTAKT:

Adres Biura Projektu: Aleje Racławickie 22 20-037 Lublin

Tel. 81 533 12 17

Tel. 881 585 450

e-mail: zaaz.flop@op.pl

www.flop.lublin.pl

 

GRUPA PROJETU NA FACEBOOKU

https://www.facebook.com/groups/827344487414357/

 

Dokumenty do pobrania:

http://www.flop.lublin.pl/media/Regulamin Uczestnictwa ZAAZ FLOP(1).docx

http://www.flop.lublin.pl/media/Zal nr 1 Formularz rekrutacyjny ZAAZ FLOP(1).docx

http://www.flop.lublin.pl/media/Zal nr 2 Oswiadczenie uczestnika projektu ZAAZ FLOP(1).docx

http://www.flop.lublin.pl/media/Zal nr 3 Oswiadczenie uczestnika projektu ZAAZ FLOP(1).docx

 

DOKUMENTY DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU:

http://www.flop.lublin.pl/media/Regulamin zwrotu kosztów dojazdu(2).docx

http://www.flop.lublin.pl/media/Zał_1_Wniosek o zwrot kosztów dojazdu(3).docx

http://www.flop.lublin.pl/media/Zał_2_ZAŚWIADCZENIE PRZEWOŹNIKA - zwrot kosztów dojazdu(3).docx

http://www.flop.lublin.pl/media/Zał_3_OŚWIADCZENIE O CENIE BILETU - zwrot kosztów dojazdu(1).docx

http://www.flop.lublin.pl/media/Zał_4_Umowa użyczenia samochodu - zwrot kosztów dojazdu (2)(1).docx

http://www.flop.lublin.pl/media/Zał_5_Oświadczenie uczestnika osoby dowożonej - zwrot kosztów dojazdu(1).docx

http://www.flop.lublin.pl/media/Zał_6_OŚWIADCZENIE osoby dowożącej o dowożeniu Uczestnika Projektu - zwrot kosztów dojazdu(1).docx

 

DOKUMENTY DOTYCZĄCE SZKOLEŃ I STAŻY:

http://www.flop.lublin.pl/media/REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW ZAAZ.docx

 

HARMONOGRAMY DWUDNIOWYCH GRUPOWYCH WARSZTATÓW AKTYWIZACYJNYCH W RAMACH OPRACOWANIA INDYWIDUALNYCH PLANÓW DZIAŁANIA

 

HARMONOGRAM SZKOLENIE ZAWODOWE OPIEKUN/KA OSOBY STARSZEJ I CHOREJ - DO POBRANIA

http://www.flop.lublin.pl/media/Harmonogram szkolenia Opiekun osoby starszej i chorej.docx

 

HARMONOGRAM SZKOLENIE ZAWODOWE SPAWACZ METODĄ MIG/MAG

DO POBRANIA

http://www.flop.lublin.pl/media/Harmonogram szkolenia MIG MAG.docx

 

HARMONOGRAM SZKOLENIE ZAWODOWE OPERATOR/KA KOPARKO - ŁADOWARKI

DO POBRANIA

http://www.flop.lublin.pl/media/HARMONOGRAM SZKOLENIE ZAWODOWE OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI nowy.doc

 

HARMONOGRAM SZKOLENIE ZAWODOWE ANIMATOR/KA CZASU WOLNEGO

DO POBRANIA

http://www.flop.lublin.pl/media/Harmonogram szkolenie zawodowe Animator_ka czasu wolnego(1).docx

 

 


STAŻE ZAWODOWE

Podanie o organizcję stażu do pobrania - http://www.flop.lublin.pl/media/Podanie o organizację stażu FLOP - ZAAZ.docx

Umowa stażowa do pobrania - http://www.flop.lublin.pl/media/Umowa o zorganizowanie stażu ZAAZ.docx

Lista obecności na stażu do pobrania - http://www.flop.lublin.pl/media/Lista obecności staż.docx

Skierowanie na badania do pobrania - http://www.flop.lublin.pl/media/skierowanie_na_badania_profilaktyczne.pdf

Oznaczenie miejsca stażowego do pobrania - http://www.flop.lublin.pl/media/Oznaczenie.docx

 

 

 
Wstecz