Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Realizowane

Lubelskie Gwarancje na START - monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
Napisał(a): Wojciech Dec dnia 04.04.2017
Realizowane >>

 

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Fundacją Wolności oraz Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki realizują projekt pt. „Lubelskie Gwarancje na START - monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” WND-POWR.02.06.00-00-0037/16, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu monitoringu zadań 56 jednostek administracji rządowej i samorządowej na terenie woj. lubelskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, jako istotnego czynnika zwiększenia zdolności podmiotów polityk publicznych do wdrażania postanowień Konwencji.

Okres realizacji: 01.04.2017 r.-31.03.2019 r.

 

DOBÓR JEDNOSTEK ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ OBJĘTYCH MONITORINGIEM W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM:

 

Zestawienie 56 instytucji dobranych w woj. lubelskim, które oficjalnie wyraziły zgodę na udział w projekcie (podpisały porozumienie o współpracy)

 

 

 

S1 SUBREGION LUBELSKI

1.

Lublin (powiat grodzki)

2.

Powiat rycki (powiat ziemski)

3.

Jabłonna (g. wiejska)

4.

Niemce (g. wiejska)

5.

Bychawa (g. miejsko-wiejska)

6.

Powiat kraśnicki (powiat ziemski)

7.

Kraśnik (g. miejska)

8.

Gościeradów (g. wiejska)

9.

Annopol (g. miejsko-wiejska)

10.

Powiat puławski (powiat ziemski)

11.

Kazimierz Dolny (g. miejsko-wiejska)

12.

Wąwolnica (g. wiejska)

13.

Nałęczów (g. miejsko-wiejska)

 

S2 SUBREGION BIALSKI

14.

Biała Podlaska (powiat grodzki)

15.

Powiat bialski (powiat ziemski)

16.

Międzyrzec Podlaski (g. miejska)

17.

Terespol (g. wiejska)

18.

Rossosz (g. wiejska)

19.

Powiat łukowski (powiat ziemski)

20.

Łuków (g. miejska)

21.

Stoczek Łukowski (g. miejska)

22.

Adamów (g. wiejska)

23.

Powiat parczewski (powiat ziemski)

24.

Jabłoń (g. wiejska)

25.

Siemień (g. wiejska)

26.

Milanów (g. wiejska)

 

S3 SUBREGION CHEŁMSKI

27.

Chełm (powiat grodzki)

28.

Powiat chełmski (powiat ziemski)

29.

Rejowiec Fabryczny (g. miejska)

30.

Sawin (g. wiejska)

31.

Rejowiec Fabryczny (g. wiejska)

32.

Powiat łęczyński (powiat ziemski)

33.

Puchaczów (g. wiejska)

34.

Spiczyn (g. wiejska)

35.

Łęczna (g. miejsko-wiejska)

36.

Powiat świdnicki (powiat ziemski)

37.

Świdnik (g. miejska)

38.

Trawniki (g. wiejska)

39.

Piaski (g. miejsko-wiejska)

 

S4 SUBREGION ZAMOJSKI

40.

Zamość (powiat grodzki)

41.

Powiat biłgorajski (powiat ziemski)

42.

Biłgoraj (g. miejska)

43.

Potok Górny (g. wiejska)

44.

Józefów (g. miejsko-wiejska)

45.

Powiat janowski (powiat ziemski)

46.

Chrzanów (g. wiejska)

47.

Janów Lubelski (g. miejsko-wiejska)

48.

Modliborzyce (g. miejsko-wiejska)

49.

Powiat tomaszowski (powiat ziemski)

50.

Tomaszów Lubelski (g. miejska)

51.

Lubycza Królewska (g. miejsko-wiejska)

52.

Tyszowce (g. miejsko-wiejska)

 

SW SUBREGION WOJEWÓDZKI

53.

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

54.

Kuratorium Oświaty w Lublinie (administracja zespolona)

55.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie (administracja zespolona)

56.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Wykaz monitorowanych instytucji i jednostek organizacyjnych

 

ZESPOŁY MONITORINGOWE:

ZESPÓŁ MONITORINGOWY 1 (odpowiedzialny za powiaty:  m. Lublin, lubartowski, puławski, rycki, opolski, kraśnicki)

1. Dr hab. Dariusz Wadowski  - Kierownik Zespołu, Ekspert ds. badań i analiz: dariuszwadowski093@gmail.com

2. Dorota Fornalska  -  Ekspert ds. osób niepełnosprawnych: dorota.lfoon@gmail.com

3. Paweł Romański - Ekspert ds. monitoringu:  pa.romanski@gmail.com

 

ZESPÓŁ MONITORINGOWY 2 (odpowiedzialny za powiaty: m. Biała Podlaska, bialski, parczewski, radzyński, łukowski, rycki)

1. Dr Arkadiusz Biały -  Kierownik Zespołu, Ekspert ds badań i analiz: bialyarek@wp.pl

2. Alicja Jankiewicz - Ekspert ds. osób niepełnosprawnych: jankiewiczalicja01@gmail.com

3. Katarzyna Krupska-Grudzień - Ekspert ds. monitoringu: kgrudzien@poczta.fm

 

ZESPÓŁ MONITORINGOWY 3 (odpowiedzialny za powiaty: m. Chełm, chełmski, włodawski, łęczyński, świdnicki, krasnostawski)

1. Dr Andrzej Juros -  Kierownik Zespołu, Ekspert ds. badań i analiz: andrzej.juros@gmail.com

2. Zofia Brzozowska  - Ekspert ds. osób niepełnosprawnych: zofia.lfoon@gmail.com

3. Tomasz Chuszcza  - Ekspert ds. monitoringu: redakcja@krasnostawska.pl

 

ZESPÓŁ MONITORINGOWY 4 (odpowiedzialny za powiaty: m. Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, janowski, hrubieszowski)

1.  Zygmunt Klimczuk  -  Kierownik Zespołu, Ekspert ds. badań i analiz: zklimczuk@gmail.com

2. Łukasz Lewicki - Ekspert ds. osób niepełnosprawnych: lukasz.lfoon@gmail.com

3. Kinga Kulik  -  Ekspert ds. monitoringu: kulikkinga@gmail.com

 

ZESPÓŁ MONITORINGOWY 5 (odpowiedzialny za  poziom wojewódzki )

1. Beata Romejko  -  Kierownik Zespołu, Ekspert ds. badań i analiz: beataromejko@interia.pl

2. Prof. dr hab. Wanda Kociuba - Ekspert ds. osób niepełnosprawnych: wanda.lfoon@gmail.com

3. Krzysztof Kowalik - Ekspert ds. monitoringu: kowalik.krzysztof@gmail.com

 

HARMONOGRAM WIZYT CZŁONKÓW ZESPOŁÓW MONITORINGOWYCH W INSTYTUCJACH MONITOROWANYCH:

Harmonogram wizyt ZM w IM w V.2017

Harmonogram wizyt ZM w IM w VI.2017

Harmonogram wizyt ZM w IM w VII.2017

Harmonogram wizyt ZM w IM w VIII.2017

Harmonogram wizyt ZM w IM w IX.2017

Harmonogram wizyt ZM w IM w X.2017

Harmonogram wizyt ZM w IM w XI.2017

Harmonogram wizyt ZM w IM w XII.2017

Harmonogram wizyt ZM w IM w I.2018

Harmonogram wizyt ZM w IM w II.2018

Harmonogram wizyt ZM w IM w III.2018

Harmonogram wizyt ZM w IM w IV.2018

Harmonogram wizyt ZM w IM w V.2018

Harmonogram wizyt ZM w IM w VI.2018

Harmonogram wizyt ZM w IM w VII.2018

Harmonogram wizyt ZM w IM w VIII.2018

Harmonogram wizyt ZM w IM w IX.2018

Harmonogram wizyt ZM w IM w X.2018

Harmonogram wizyt ZM w IM w XI.2018

Harmonogram wizyt ZM w IM w XII.2018

Harmonogram wizyt ZM w IM w I.2019

 

DORADCY EKSPERTÓW:

1. Jacek Pióro - Doradca ds. dostępności budynków, tel. 606 774 062, piorojack@vp.pl 

2. Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Piech - Doradca prawny, tel. 607 046 063, magdapiech@gmail.com

3. Mateusz Ciborowski - Doradca ds. stron internetowych, tel. 696 190 310, mateusz.ciborowski@wp.pl

4. Małgorzata Kotowska - Doradca ds. edukacji włączającej, tel. 606 226 925, m.kotowska@poczta.onet.pl

 

KOMITET STERUJĄCY:

1. Wojciech Dec, Prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (przedstawiciel Partnera Wiodącego) – Przewodniczący Komitetu Sterującego, z prawem głosu,

2. Krzysztof Jakubowski, Prezes Zarządu Fundacji Wolności (przedstawiciel Partnera Projektu 1) – Zastępca Przewodniczącego Komitetu Sterującego, z prawem głosu,

3. Alicja Jankiewicz, Prezes Zarządu Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki (przedstawiciel Partnera Projektu 2), z prawem głosu,

4, Bogumiła Dertkowska, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, oddelegowana w dn. 6 września 2017 r. (pismo znak DWF.II.74224.21.1.2017.BD) w charakterze obserwatora z ramienia Instytucji Pośredniczącej, bez prawa głosu, w jej zastępstwie Aneta Otłowska, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

5. Konrad Zabłocki, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, z prawem głosu,

6. Małgorzata Romaniuk, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych., z prawem głosu.

Do pobrania:

Regulamin Pracy Komitetu Sterującego

Protokół z posiedzenia Komitetu Sterującego w dn. 26.10.2017

Protokół z posiedzenia Komitetu Sterującego w dn. 17.01.2018

Protokół z posiedzenia Komitetu Sterującego w dn. 26.04.2018

Protokół z posiedzenia Komitetu Sterującego w dn. 26.06.2018

Protokół z posiedzenia Komitetu Sterującego w dn. 23.10.2018

Protokół z posiedzenia Komitetu Sterującegi w dn. 10.01.2019 

Protokół z posiedzenia Komitetu Sterującego w dn. 26.03.2019

 

ZAKRES REALIZACJI PROJEKTU:

ZAD. 1 - Przygotowanie i realizacja przeglądu zadań w obszarach objętych monitoringiem w 56 jednostkach administracji rządowej i samorządowej na terenie woj. lubelskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (IV.2017-I.2018)

W projekcie 56 jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie lubelskim obejmie monitoring dot. dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Powstanie 5 Zespołów Monitoringowych (ZM1-5). W skład każdego zespołu wejdą - Ekspert ds. badań i analiz, Ekspert ds. monitoringu i Ekspert ds. niepełnosprawności. Z każdej instytucji monitorowanej będzie oddelegowany do udziału w projekcie 1 przedstawiciel, łącznie 56 os. (co najmniej 60%K). 56os. z instytucji monitorowanych wypełni on-line ankiety samooceny (wg wzoru w dok. konkursowej). ZM1-5 przeanalizują wyniki ankiet samooceny i zweryfikują z dostępnymi danymi oraz przeprowadzą konsultacje m.in.:

  • zogniskowane wywiady grupowe (FGI) w 16 badanych starostwach pow./urzędach miast i 1 badanie na szczeblu województwa,
  • pogłębione wywiady indywidualne (IDI) w 36 badanych gminach

ZM1-5 opracują 56 Planów Monitoringu w instytucji, w tym wybiorą obligatoryjne i dodatkowe obszary monitoringu (wg matrycy w dok. konkursowej). ZM1-5 wg Planów Monitoringu zbiorą dane nt zadań 56 instytucji w obszarach objętych monitoringiem w celu opracowania zaleceń (m.in.: obserwacje bezpośrednie, analiza danych).

ZAD. 2 - Opracowanie rekomendacji w obszarach objętych monitoringiem dla 56 jednostek administracji rządowej i samorządowej na terenie woj. lubelskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (II.2018-IX.2018)

ZM1-5 przeprowadzą analizę zebranych danych nt działań poszczególnych 56 instytucji w obszarach objętych monitoringiem. Na tej podstawie zostaną stworzone przez ZM1-5 rekomendacje nt dostosowania stanu faktycznego 56 badanych instytucji do postanowień Konwencji. Po zakończeniu analizy danych i opracowaniu rekomendacji eksperci przygotują 56 Raportów Wstępnych. Poszczególne instytucje dokonają analiz dotyczących ich raportów i po naniesieniu uwag przekażą odpowiednim ZM1-5. ZM1-5 zrealizują 56 udokumentowanych spotkań podsumowujących z udziałem odpowiednich reprezentantów instytucji monitorowanych, podczas których będzie opracowanych 56 Raportów Końcowych z monitoringu wraz z rekomendacjami dla każdej instytucji. Raporty będą podpisane przez ZM oraz reprezentantów instytucji monitorowanej.

ZAD. 3 - Weryfikacja wykorzystania wypracowanych rekomendacji do zmian w zakresie realizowanych zadań w 56 badanych jednostkach administracji rządowej i samorządowej na terenie woj. lubelskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (X.2018-III.2019)

ZM1-5 zorganizują wizyty weryfikacyjne w poszczególnych 56 badanych instytucjach, których celem będzie ocena stopnia wykorzystania rekomendacji będących wynikiem monitoringu. Ustalenia podczas wizyt weryfikacyjnych będą udokumentowane w 56 Raportach Weryfikacyjnych opracowanych przez ekspertów i podpisanych przez ZM oraz os. uprawnione z instytucji monitorowanej. Wnioskodawca przekaże do IOK wyniki weryfikacji.

Po zakończeniu wszystkich zaplanowanych w proj. monitoringów, na podstawie wszystkich raportów końcowych i weryfikacyjnych, Wnioskodawca opracowuje Raport Zbiorczy z monitoringu. Raport Zbiorczy przedkładany jest do akceptacji Komitetowi Sterującemu.

 

DO POBRANIA:

Rapor Zbiorczy

Zał. Raport Zbiorczy

Karta Usług Doradczych.DOC

Karta Usług Doradczych. PDF

Rekomendacje MRPiPS

Rekomendacje Marszałka WL

Konwencja ONZ o prawach os. niepełnosprawnych

Metodologia prowadzenia monitoringu

Lista obecności spotkaniu podsumowujące.DOC

Lista obecności spotkanie podsumowujące.PDF

Protokół spotkanie podsumowujące.DOC

Protokół spotkanie podsumowujące.PDF 

 

MATERIAŁY PROMOCYJNE:

Papier firmowy_kol

Papier firmowy_cz-b

Plakat.JPG

Plakat.PDF

 

ZAPYTANIA OFERTOWE:

Zapytanie ofertowe nr zapytania ofertowego nr 1/FLOP/LGnS/RPKW/2018 dot. wyboru ekspertów ds. analizy danych, którzy opracują: 56 Raportów Wstępnych, 56 Raportów Końcowych i 56 Raportów Weryfikacyjnych w zakresie monitoringu zadań jednostek administracji rządowej i samorządowej na terenie woj. lubelskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych:

Publikacja wyników – baza konkurencyjności

Zapytanie Ofertowe nr 1FLOP/LGnS/RPKW/2018

Formularz Oferty (Załącznik nr 1)

Oświadczenie (Załącznik nr 2)

Życiorys zawodowy (Załącznik nr 3)

Metodologia prowadzenia monitoringu (Załącznik nr 4)

Zapytanie ofertowe nr 2/FW/LGnS/EM/2017 dot. wyboru eksperta ds. monitoringu monitorującego jednostki administracji w woj. lubelskim w zakresie przestrzegania Konwencji ONZ o prawach os. niepełnosprawnych:

Publikacja wyników – baza konkurencyjności

Zapytanie Ofertowe nr 2/FW/LGnS/EM/2017

Formularz Oferty (Załącznik nr 1)

Oświadczenie (Załącznik nr 2)

Życiorys zawodowy (Załącznik nr 3)

Metodologia prowadzenia monitoringu (Załącznik nr 4)

Zapytanie ofertowe nr 1/FLOP/LGnS/DPiB/2017 dot. wyboru Wykonawców świadczących usługi doradcze dla członków 5 Zespołów Monitoringowych w zakresie: doradztwa prawego, dostępności budynków użyteczności publicznej i przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami, dostosowania informacji na stronach internetowych WWW do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz edukacji włączającej:

Publikacja wyników – baza konkurencyjności

Zapytanie Ofertowe nr 1/FW/LGnS/PDiB/2017 

Formularz Oferty (Załącznik nr 1)

Oświadczenie (Załącznik nr 2)

Życiorys zawodowy (Załącznik nr 3)

Minimalny zakres pytań monitoringowych (Załącznik nr 4)

Matryca diagnostyczna - dostępność (Załącznik nr 5)

Metodologia prowadzenia monitoringu (Załącznik nr 6)

Zapytanie ofertowe nr 1/FLOP/LGnS/FGI_IDI/2017 dot. wyboru ekspertów, którzy zorganizują i przeprowadzą zogniskowane wywiady grupowe (FGI) i pogłębione wywiady indywidualne (IDI) w woj. lubelskim ws Konwencji ONZ os. niepełnosprawnych:

Publikacja wyników – baza konkurencyjności

Zapytanie ofertowe nr 1/FLOP/LGnS/FGI_IDI/2017

Formularz Oferty (Załącznik nr 1)

Oświadczenie (Załącznik nr 2)

Życiorys zawodowy (Załącznik nr 3)

Zapytanie ofertowe nr 1/FW/LGnS/EM/2017 dot. wyboru 5 ekspertów ds. monitoringu monitorujących jednostki administracji w woj. lubelskim ws Konwencji ONZ os. niepełnosprawnych:

Publikacja wyników – baza konkurencyjności

Zapytanie Ofertowe nr 1/FW/LGnS/EM/2017 

Formularz Oferty (Załącznik nr 1)

Oświadczenie (Załącznik nr 2)

Życiorys zawodowy (Załącznik nr 3)

Metodologia prowadzenia monitoringu (Załącznik nr 4)

Zapytanie ofertowe nr 1/FLOP/LGnS/EBiA/2017 dot. wyboru 5 ekspertów ds. badań i analiz monitorujących jednostki administracji w woj. lubelskim ws Konwencji ONZ os. niepełnosprawnych:

Publikacja wyników - baza konkurencyjności

Zapytanie Ofertowe nr 1/FLOP/LGnS/EBiA/2017 

Formularz Oferty (Załącznik nr 1)

Oświadczenie (Załącznik nr 2)

Życiorys zawodowy (Załącznik nr 3)

Metodologia prowadzenia monitoringu (Załącznik nr 4)

Zapytanie_cena_eksperci ds. badań i analiz 

 

BIURO PROJEKTU:

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

20-076 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 53

tel.: 81 533 12 17, 81 534 70 04, 791 306 086

biuro@flop.lublin.pl, www.flop.lublin.pl

 

BIURO PARTNERA PROJEKTU 1:

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki

20-638 Lublin, ul. Leszczyńskiego 23

tel. 81 533 10 22

lfoon.lublin@gmail.com, www.lfoon.lublin.pl

 

BIURO PARTNERA PROJEKTU 2:

Fundacja Wolności

20-007 Lublin, ul. Peowiaków 10/8

tel. 513 97 95 97

kontakt@fundacjawolnosci.org,  www.fundacjawolnosci.org

 

Wstecz