Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Realizowane

Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje 4
Napisał(a): Wojciech Dec dnia 01.03.2020
Realizowane >>

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Projekt pt. „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 4” jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt jest realizowany przez dwóch operatorów: Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej (FFLZB) oraz Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (ZS FLOP). Partnerami projektu są Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., Gmina Zwierzyniec i Grupa Producentów Owoców "Polskie Jagody" Sp. z o.o.

Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego w życie publiczne.

Projekt będzie realizowany w województwie lubelskim w okresie: 1 stycznia - 30 listopad 2020 r.

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych odpowiada za realizację projektu w 12 powiatach woj. lubelskiego:

1. m. Lublin,

2. m. Biała Podlaska,

3. lubelski,

4. puławski,

5. lubartowski,

6. rycki,

7. parczewski,

8. radzyński,

9. łęczyński,

10. łukowski,

11. włodawski,

12. bialski.

 

Do pobrania:

Umowa wolontariatu_Animator lokalny

Oświadczenie wolontariusza_Animator lokalny

Ulotka 1.JPG

Ulotka 2.JPG

Baner.JPG

Plakat.JPG

Logo Lubelskie Loklanie FIO

Papier firmowy

 

PLANOWANY HARMONOGRAM KONKURSU NA MIKRODOTACJE W 2020 R.:

25 luty 2020 r. - szkolenie animatorów lokalnych w Lublinie.

3 – 19 marca 2020 r. - szkolenia dla beneficjentów konkursu na mikrodotacje w powiatach.

1 - 31 marca 2020 r. - nabór wniosków w konkursie na mikrodotacje.

1 - 30 kwietnia 2020 r. - ocena wniosków i podpisanie umów z beneficjenami.

1 maja 2020 r. - 30 września 2020 r. – realizacja działań przez beneficjentów konkursu na mikrodotacje.

 

OGŁOSZENIE KONKURSU GRANTOWEGO W 2020 R.

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej i Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych ogłaszają Konkurs Grantowy w ramach projektu "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 4" dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Pozarządowych.

Okres naboru wniosków o dotację: 1 – 31 marca 2020 r., do godziny 23:59.

W ramach konkursu wspierane będą projekty obejmujące inicjatywy ze sfery pożytku publicznego (określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). O dotacje w łącznej wysokości 300.000 zł w 2020 r. mogą ubiegać młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne i samopomocowe z terenu woj. lubelskiego.

Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynosić 5.000 zł.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się Regulaminem Konkursu oraz Budżetem.

Przed ostatecznym złożeniem wniosku zachęcamy wcześniej do udziału w bezpłatnych szkoleniach oraz skorzystania z konsultacji z Animatorami Subregionalnymi lub Animatorami Lokalnymi. Konsultacje będą trwały w okresie naboru wniosków do 31 marca 2020 r.

 

GENERATOR WNIOSKÓW ONLINE NA MIKRODOTACJE W 2020 R.:

 

Wnioski można składać wyłącznie za pomocą generatora wniosków online, który dostępny jest na www.lubelskielokalnie.lbl.pl 

 

Do pobrania:

Regulamin Konkursu Grantowego Lubelskie Lokalne Mikrodotacje FIO 4

Wzór formularza wniosku o dotację_wersja papierowa.PDF 

Wzor budżetu do wniosku o dotację.XLS

 

DORADZTWO INDYWIDUALNE DLA BENEFICJENTÓW UDZIELAJĄ ANIMATORZY SUBREGIONALNI

 

Lp.

Powiat

Animator Subregionalni

1.

lubelski, radzyński, łęczyński, rycki, lubartowski, włodawski

Wojciech Dec            

flop.lokalnie2@gmail.com,      tel. 668 548 249

2.

m. Lublin, puławski, łukowski, parczewski, m. Biała Podlaska, bialski

Krzysztof Jakubowski

flop.lokalnie2@gmail.com,     tel. 513 979 597

 

ANIMATORZY LOKALNI W PODZIALE NA POWIATY (SUBREGION PÓŁNOCNY WOJ. LUBELSKIEGO)

Do pobrania:

Wykaz Animatorów Lokalnych

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLEŃ DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW MIKRODOTACJI W 2020 R 

 

Kontakt w sprawie szkoleń: Ewelina Misztal - Specjalista ds. szkoleń, tel. 81 533 12 17, flop.lokalnie2@gmail.com

 

Do pobrania:

Ramowy program szkolenia 

Prezentacja szkolenia

Ankieta ewaluacyjna szkolenia

Lista obecności

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW MIKRODOTACJI W 2020 R

Do pobrania:

Harmonogram szkoleń

Harmonogram dodatkowych szkoleń

 

WYNIKI KONKURSU GRANTOWEGO NA MIKRODOTACJE DLA MŁODYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ GRUP NIEFORMALNYCH I SAMOPOMOCOWYCH 

Przedstawiamy listę rankingową projektów w konkursie grantowym na mikrodotacje dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych z woj. lubelskiego, ogłoszonym przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej oraz Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, w ramach projektu "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 4" dofinansowanego ze środków Programu FIO edycja 2020.  Na konkurs zgłoszono łącznie 305 projektów. Dofinansowanie otrzymało 66 najlepiej ocenionych projektów, na łączną kwotę 300 628,00 zł.

Wnioskodawcy, których projekty otrzymały dotację, w najbliższym czasie będą o tym poinformowani e-mailem przez przydzielonych opiekunów projektów oraz poproszeni o przygotowanie danych do umowy o dofinansowanie projektu. W przypadku, gdy ocena formalna będzie wymagała dodatkowych wyjaśnień, Wnioskodawcy będą poproszeni o ewentualne uzupełnienia.

Prosimy sprawdzać e-maile podane we wniosku i na nie odpowiadać. W przypadku braku dostarczenia kompletu danych w terminie do 7 dni roboczych od wysłania e-maila z informacją o dofinansowaniu projektu, dotacja przechodzi na kolejną organizację znajdującą się na liście rezerwowej.

Pragniemy poinformować, że przyznana wysokość dotacji nie podlega negocjacjom. Prośbę o informację dot. szczegółowej punktacji w karcie oceny merytorycznej oraz uwagi ekspertów oceniających projekt, prosimy kierować wyłącznie na e-mail: flzb@lbl.pl. Prośbę prosimy kierować wyłącznie z e-maila, na który został złożony dany wniosek w terminie do końca czerwca 2020 r.

Po pobrania:

Lista rankingowa ocenionych projektów FIO 4 edycja 2020

MONITORING

W ramach monitoringu Opiekunowie grantobiorców przeprowadzą w trakcie realizacji mikrograntów monitoringi merytoryczno-finansowe każdego grantobiorcy. W ramach monitoringu zostanie sprawdzona bieżąca realizacja projektu polegająca na: wizji lokalnej, wywiadu z przedstawicielami realizatora oraz wgląd do dokumentów projektowych. W ramach monitoringu zostanie wypełniona i wspólnie podpisana karta monitoringu merytorycznego i finansowego.

Do pobrania:

Karta do monitoringu.DOC

Karta do monitoringu.PDF

 

Więcej o projekcie:

https://www.lubelskielokalnie.lbl.pl/

https://www.facebook.com/groups/392422381128935/

 

BIURO PROJEKTU OPERATORA ZS FLOP:

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

20-076 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 53

tel.: 81 533 12 17

flop.lokalnie2@gmail.com, biuro@flop.lublin.pl, www.flop.lublin.pl

Biuro otwarte jest od poniedziałku do piątku w godz.: 09.00-15.00

Wstecz