Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Zrealizowane

Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2
Napisał(a): Wojciech Dec dnia 24.06.2018
Zrealizowane >>

Projekt "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2" dofinansowany ze środków  Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt pt. „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt jest realizowany przez dwóch operatorów: Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej (FFLZB) oraz Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (ZS FLOP).

Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego w życie publiczne.

Projekt będzie realizowany w województwie lubelskim w okresie: 1 luty - 31 grudnia 2017 r.

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych odpowiada za realizację projektu w 12 powiatach woj. lubelskiego

 1. m. Lublin,
 2. m. Biała Podlaska,
 3. lubelskiego,
 4. puławskiego,
 5. lubartowskiego,
 6. ryckiego,
 7. parczewskiego,
 8. radzyńskiego,
 9. łęczyńskiego,
 10. łukowskiego,
 11. włodawskiego,
 12. bialskiego.

 

Grupę docelową proejktu stanowią:

► młode organizacje pozarządowe (zarejestrowane nie dłużej niż 30 miesięcy przed złożeniem wniosku), których roczny przychód nie przekroczył 25 tys. zł,

► grupy nieformalne i samopomocowe, które chcą zrealizować wspólnie projekt (minimum 3 osoby),

► patroni czyli organizacje pozarządowe, dzięki którym grupy nieformalne będą miały możliwość realizacji lokalnego przedsięwzięcia. 

 

W ramach projektu oferujemy beneficjentom projektu wsparcie:

► animacyjne – w wyniku którego na konkurs wpłynie około 500 wniosków od młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

► grantowe – planujemy udzielić wsparcia finansowego młodym organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym.

► konsultacyjne i szkoleniowe - planujemy udzielić wsparcia merytorycznego dla młodych organizacji pozarzadowych i grup nieformalnych/samopomocowych z zakresu księgowości, zagadnień prawnych oraz nawiązywania lokalnej współpracy międzysektorowej.

 

KONKURS GRANTOWY - LUBELSKIE LOKALNE MIKRODOTACJE 2017 

W ramach projektu zaplanowano zorganizowanie jednego konkursu grantowego na terenie woj. lubelskiego. Konkurs poprzedzą działania informacyjno - promocyjne, animacyjne szkoleniowe i konsultacyjne. W ramach projektu powołamy dla woj. lubelskiego kilku subregionalnych animatorów. Ich zadaniem będzie wykorzystanie narzędzi animacyjnych na etapie promocji konkursu oraz indywidualna lokalna pomoc przy przygotowaniu wniosków przez beneficjentów konkursu. Dodatkowo beneficjenci konkursów na mikrodotacje w ramach projektu będą wspomagani przez specjalistów na każdym etapie jego realizacji (telefonicznie, mailowo i osobiście) oraz przez wolontariuszy tzw. Lokalnych Animatorów.

 

 

Do pobrania:

Regulamin konkursu grantowego 

Papier firmowy

Ulotka 1a

Ulotka 1b

Plakat

 

HARMONOGRAM KONKURSU NA MIKRODOTACJE

15 marca 2017 r. szkolenie animatorów lokalnych w Biłgoraju (ul. T. Kościuszki 65, 23 - 400 Biłgoraj).

16 marca 2017 r. szkolenie animatorów lokalnych w Lublinie (Al. Racławickie 22, 20-037 Lublin).

17 marca - 17 kwietnia 2017 r. - szkolenia dla beneficjentów konkursu.

1 - 30 kwietnia 2017 r. - nabór wniosków w konkursie na mikrodotacje.

1 - 31 maja 2017 r. - ocena i podpisanie umów z beneficjenami.

1 czerwca – 30 września 2017 r. – realizacja działań prze beneficjentów konkursu.

1 - 31 października 2017 r. - sprawozdawczość z realizacji mikrodotacji.

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ DLA BENEFICJENTÓW

Do pobrania:

Harmonongram szkoleń.PDF

Lista dofinansowanych projektów

 

BIURO PROJEKTU OPERATORA ZS FLOP:

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

20-037 Lublin, ul. Aleje Racławickie 22

tel.: 81 533 12 17,

flop.lokalnie2@gmail.combiuro@flop.lublin.pl

www.flop.lublin.pl

Biuro otwarte jest od poniedziałku do piątku w godz.: 09.00-15.00

 

ANIMATORZY SUBREGIONALNI  ZS FLOP:

Krzysztof Kowalik - tel. 508 087 959, flop.lokalnie2@gmail.com

Krzysztof Jakubowski - tel. 513 979 597, flop.lokalnie2@gmail.com

 

Więcej o projekcie:

http://lubelskielokalnie.lbl.pl/pl/o-projekcie/cele-i-zalozenia

Wstecz