Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Realizowane

Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3
Napisał(a): Wojciech Dec dnia 24.06.2018
Realizowane >>

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Projekt pt. „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3” jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt jest realizowany przez dwóch operatorów: Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej (FFLZB) oraz Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (ZS FLOP). Partnerami projektu są Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., Gmina Zwierzyniec i Grupa Producentów Owoców "Polskie Jagody" Sp. z o.o.

Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego w życie publiczne.

Projekt będzie realizowany w województwie lubelskim w okresie: 1 maja - 31 grudnia 2019 r.

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych odpowiada za realizację projektu w 12 powiatach woj. lubelskiego:

1. m. Lublin,

2. m. Biała Podlaska,

3. lubelski,

4. puławski,

5. lubartowski,

6. rycki,

7. parczewski,

8. radzyński,

9. łęczyński,

10. łukowski,

11. włodawski,

12. bialski.

 

 

Do pobrania:

Papier firmowy FIO.doc

Papier firmowy FIO.docx

Ulotka.PDF

Plakat.PDF

Plakat.JPG

Baner.PDF

Baner.JPG

 

PLANOWANY HARMONOGRAM KONKURSU NA MIKRODOTACJE W 2019 R.:

31 stycznia 2019 r. - szkolenie animatorów lokalnych w Lublinie.

1 – 22 luty 2019 r. - szkolenia dla beneficjentów konkursu na mikrodotacje.

1 - 28 luty 2019 r. - nabór wniosków w konkursie na mikrodotacje.

1 marca 2019 r. - 30 kwietnia 2019 r. - ocena wniosków i podpisanie umów z beneficjenami.

1 maja 2019 r. - 30 września 2019 r. – realizacja działań przez beneficjentów konkursu na mikrodotacje.

 

OGŁOSZENIE KONKURSU GRANTOWEGO W 2018 R.

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej i Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych ogłaszają Konkurs Grantowy w ramach projektu "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3" dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Pozarządowych.

Okres naboru wniosków o dotację: 1 luty 2019 r. - 28 liuty 2019 r., do godziny 23:59.

W ramach konkursu wspierane będą projekty obejmujące inicjatywy ze sfery pożytku publicznego (określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). O dotacje w łącznej wysokości 300.000 zł w 2019 r. mogą ubiegać młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne i samopomocowe z terenu woj. lubelskiego.

Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynosić 5.000 zł.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu Grantowego oraz Budżetem do wniosku

Przed ostatecznym złożeniem wniosku zachęcamy wcześniej do udziału w bezpłatnych szkoleniach oraz skorzystania z konsultacji z Animatorami Lokalnymi lub Animatorami Subregionalnymi. Konsultacje będą trwały w okresie naboru wniosków do 28 lutego 2019 r.

 

DORADZTWO INDYWIDUALNE DLA BENEFICJENTÓW W SUBREGIONIE PÓŁNOCNYM W WOJ. LUBELSKIM

Krzysztof Jakubowski – Animator Subregionalny 1 (powiaty: m. Biała Podlaska, bialski, lubartowski, parczewski.): tel. 513 979 597, flop.lokalnie2@gmail.com

Wojciech Dec – Animator Subregionalny 2 (powiaty: lubelski, łukowski, radzyński, puławski): tel. 668 548 249,  flop.lokalnie2@gmail.com

Bogusław Misiak – Animator Subregionalny 3 (powiaty: włodawski, łęczyński, m. Lublin, rycki): tel. 791 306 086, flop.lokalnie2@gmail.com

 

ANIMATORZY LOKALNI W PODZIALE NA POWIATY (SUBREGION PÓŁNOCNY WOJ. LUBELSKIEGO)

L. P.

POWIAT

ANIMATOR LOKALNY

1.

bialski

Łukasz Węda

2.

M. Biała Podlaska

Danuta Panasiuk

3.

lubartowski

Sylwia Wawrzyńczak

4.

lubelski 

Barbara Małek

5.

M. Lublin

Justyna Spryszak - tel. 81 533 12 17, justynas@flop.lublin.pl

6.

łęczyński

Ewa Rębecka

7.

łukowski

Sylwia Romańska-Węzik - tel. 609 412 014, poczta@lgdrazem.pl

8.

parczewski

Mirosław Dorosz

9.

puławski

Małgorzata Kowalczyk - tel. 695 177 327,
e-prosto@wp.pl

10.

radzyński

Maria Burczaniuk - tel. 785 638 400, biuro@lgdzapiecek.pl

11.

rycki

Dorota Wesołek

12.

włodawski

Krystyna Kończal - tel. 723 055 723, krystynakonczal@gmail.com

 

GENERATOR WNIOSKÓW ONLINE NA MIKRODOTACJE W 2018 R.:

Wnioski można składać wyłącznie za pomocą generatora wniosków online, który dostępny jest na www.lubelskielokalnie.lbl.pl 

 

Do pobrania:

Regulamin Konkursu Grantowego Lubelskie Lokalne Mikrodotacje FIO 3

Wzór formularza wniosku o dotację.PDF 

Wzor budżetu do wniosku o dotację.XLS

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLEŃ DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW MIKRODOTACJI W 2018 R 

 

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW MIKRODOTACJI W 2018 R

 

 

Kontakt w sprawie szkoleń: Justyna Spryszak - Specjalista ds. szkoleń, tel. 81 533 12 17, flop.lokalnie2@gmail.com

 

Do pobrania:

Ramowy Program Szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów.PDF

Harmonogram szkoleń dla potencjalnych Beneficjentów.PDF

Prezentacja multimedialna szkolenia

Lista obecności na szkoleniu.DOC

Lista obecności na szkoleniu.PDF

Ankieta ewaluacyjna.DOC 

 

Więcej o projekcie:

https://www.lubelskielokalnie.lbl.pl/

https://www.facebook.com/groups/392422381128935/

 

BIURO PROJEKTU OPERATORA ZS FLOP:

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

20-076 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 53

tel.: 81 533 12 17

flop.lokalnie2@gmail.combiuro@flop.lublin.plwww.flop.lublin.pl

Biuro otwarte jest od poniedziałku do piątku w godz.: 09.00-15.00

Wstecz