Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Realizowane

Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3
Napisał(a): Wojciech Dec dnia 24.06.2018
Realizowane >>

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Projekt pt. „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3” jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt jest realizowany przez dwóch operatorów: Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej (FFLZB) oraz Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (ZS FLOP). Partnerami projektu są Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., Gmina Zwierzyniec i Grupa Producentów Owoców "Polskie Jagody" Sp. z o.o.

Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego w życie publiczne.

Projekt będzie realizowany w województwie lubelskim w okresie: 1 maja - 31 grudnia 2019 r.

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych odpowiada za realizację projektu w 12 powiatach woj. lubelskiego:

1. m. Lublin,

2. m. Biała Podlaska,

3. lubelski,

4. puławski,

5. lubartowski,

6. rycki,

7. parczewski,

8. radzyński,

9. łęczyński,

10. łukowski,

11. włodawski,

12. bialski.

 

 

Do pobrania:

Papier firmowy FIO.doc

Papier firmowy FIO.docx

Ulotka.PDF

Plakat.PDF

Plakat.JPG

Baner.PDF

Baner.JPG

 

PLANOWANY HARMONOGRAM KONKURSU NA MIKRODOTACJE W 2018 R.:

28 czerwca 2018 r. - szkolenie animatorów lokalnych w Lublinie (Centrum Spotkania Kultur w Lublinie przy pl. Teatralnym 1).

1 – 16 lipca 2018 r. - szkolenia dla beneficjentów konkursu na mikrodotacje.

1 - 30 lipca 2018 r. - nabór wniosków w konkursie na mikrodotacje.

1 – 31 sierpnia 2018 r. - ocena wniosków i podpisanie umów z beneficjenami.

Wrzesień - listopad 2018 r. – realizacja działań przez beneficjentów konkursu na mikrodotacje.

Grudzień 2018 r. - sprawozdawczość z realizacji mikrodotacji.

 

OGŁOSZENIE KONKURSU GRANTOWEGO W 2018 R.

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej i Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych ogłaszają Konkurs Grantowy w ramach projektu "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3" dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Pozarządowych.

Okres naboru wniosków o dotację: 1 lipca 2018 r. - 31 lipca 2018 r., do godziny 23:59.

W ramach konkursu wspierane będą projekty obejmujące inicjatywy ze sfery pożytku publicznego (określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). O dotacje w łącznej wysokości 300.000 zł w 2018 r. mogą ubiegać młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne i samopomocowe z terenu woj. lubelskiego.

Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynosić 5.000 zł.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu Grantowego oraz Budżetem do wniosku

Przed ostatecznym złożeniem wniosku zachęcamy wcześniej do udziału w bezpłatnych szkoleniach oraz skorzystania z konsultacji z Animatorami Lokalnymi lub Animatorami Subregionalnymi. Konsultacje będą trwały w okresie naboru wniosków do 31 lipca 2018 r.

 

DORADZTWO INDYWIDUALNE DLA BENEFICJENTÓW W SUBREGIONIE PÓŁNOCNYM W WOJ. LUBELSKIM

Krzysztof Jakubowski – Animator Subregionalny 1 (powiaty: m. Biała Podlaska, bialski, lubartowski, parczewski.): tel. 513 979 597, flop.lokalnie2@gmail.com

Wojciech Dec – Animator Subregionalny 2 (powiaty: lubelski, łukowski, radzyński, puławski): tel. 668 548 249,  flop.lokalnie2@gmail.com

Katarzyna Barcikowska – Animator Subregionalny 3 (powiaty: włodawski, łęczyński, m. Lublin, rycki): tel. 791 306 086, flop.lokalnie2@gmail.com

 

ANIMATORZY LOKALNI W PODZIALE NA POWIATY (SUBREGION PÓŁNOCNY WOJ. LUBELSKIEGO)

 

Lp.

Powiat

Animator lokalny

Kontakt

1.

m. Biała Podlaska

Łukasz Węda

tel. 501 266 672, napoleon1789@gmail.com

2.

bialski

Katarzyna Jendruchniewicz  

tel. 511 562 007, kjendruchniewicz@tlen.pl

3.

lubartowski

Agnieszka Piecyk

tel. 661 406 250, agnieszka.piecyk@op.pl

4.

lubelski

Ewa Rębecka

 

Barbara Małek

tel. 606 964 537, ewa.rebecka@poczta.onet.pl

tel. 609 902 603, basiapiotr@wp.pl

5.

m. Lublin

Justyna Spryszak

tel. 81 533 12 17, justynas@flop.lublin.pl

6.

łęczyński

Anna Płoszaj

tel. 692 111 828, aniczka58@onet.eu

7.

łukowski

Sylwia Romańska-Węzik

tel. 609 412 014, poczta@lgdrazem.pl

8.

parczewski

Monika Ochnik

tel. 833 543 734, biuro@lgdparczew.pl

9.

puławski

Małgorzata Kowalczyk

tel. 695 177 327,

e-prosto@wp.pl

10.

radzyński

Maria Burczaniuk

tel. 785 638 400, biuro@lgdzapiecek.pl

11.

rycki

Justyna Szabłowska

 

12.

włodawski

Krystyna Kończal

tel. 723 055 723, krystynakonczal@gmail.com

 

GENERATOR WNIOSKÓW ONLINE NA MIKRODOTACJE W 2018 R.:

Wnioski można składać wyłącznie za pomocą generatora wniosków online, który dostępny jest na www.lubelskielokalnie.lbl.pl 

 

Do pobrania:

Regulamin Konkursu Grantowego Lubelskie Lokalne Mikrodotacje FIO 3

Wzór formularza wniosku o dotację.PDF 

Wzor budżetu do wniosku o dotację.XLS

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLEŃ DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW MIKRODOTACJI W 2018 R 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW MIKRODOTACJI W 2018 R

Kontakt w sprawie szkoleń: Justyna Spryszak - Specjalista ds. szkoleń, tel. 81 533 12 17, flop.lokalnie2@gmail.com

 

Do pobrania:

Ramowy Program Szkoleń dla potencjalnych Beneficjentów.PDF

Harmonogram szkoleń dla potencjalnych Beneficjentów.PDF

Lista obecności na szkoleniu.DOC

Lista obecności na szkoleniu.PDF

 

Więcej o projekcie:

https://www.lubelskielokalnie.lbl.pl/

https://www.facebook.com/groups/392422381128935/

 

BIURO PROJEKTU OPERATORA ZS FLOP:

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

20-076 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 53

tel.: 81 533 12 17

flop.lokalnie2@gmail.combiuro@flop.lublin.plwww.flop.lublin.pl

Biuro otwarte jest od poniedziałku do piątku w godz.: 09.00-15.00

Wstecz