Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Zrealizowane

Nowe wyzwania – europejskie doświadczenia
Napisał(a): Wojciech Dec dnia 03.09.2018
Zrealizowane >>

Miło nam poinformować, że rozpoczęła się realizacja projektu "Nowe wyzwania – europejskie doświadczenia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

Projekt realizowany jest w partnerstwie krajowym i ponadnarodowym przez następujące instytucje:

 • Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie  - Lider Projektu
 • Pracodawcy Lubelszczyzny ”Lewiatan”- Partner Krajowy
 • Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych - Partner Krajowy
 • G.G.EUROSUCCESS CONSULTING LTD (Cypr) – Partner Zagraniczny
 • Fife Council Economy, Planning & Employability Services (Szkocja) – Partner Zagraniczny
 • Asociación Intercultural Europea - Go Europe (Hiszpania) – Partner Zagraniczny


Do udziału w projekcie zapraszamy   przedstawicieli  instytucji działających na terenie Polski Wschodniej tj. na terenie 5 województw: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, podlaskiego oraz warmińsko – mazurskiego: 

 1. jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych lub komunalnych osób prawnych (pracownik) – 90 uczestników.

w szczególności:

 • Pracownicy urzędów gmin oraz starostw,
 • Pracownicy jednostek pomocy społecznej w szczególności  OPS, PCPR oraz ROPS,
 • Pracownicy publicznych służb zatrudnienia,
 1. organizacji pozarządowych (pracownik, współpracownik, Członek, Wolontariusz -  formalnie związanych z instytucją)– 90 uczestników
 2. organizacji pracodawców i związków zawodowych (pracownik, współpracownik, Członek, Wolontariusz – formalnie związanych z instytucją) – 30 uczestników

 

Oferta  projektu:

 • organizacja 5- dniowego wyjazdu zagranicznego (w dni robocze) do jednego z państw: Cypru, Hiszpanii lub Wielkiej Brytanii na podstawie Indywidualnych Planów Mobilności Ponadnarodowej (IPMP)
 • wsparcie w przygotowaniu Indywidualnych Planów Mobilności Ponadnarodowej (IPMP)

 

Zapewniamy:

 • bezpłatny transport na miejsce odbywania wizyty i z powrotem,
 • zakwaterowanie w hotelu,
 • zapewnienie środków na utrzymanie za granicą .

 

Wkład własny uczestników: 285 zł/osobę

Dopuszczalne formy wniesienia wkładu własnego:  

 • Odliczenie ze  środków na utrzymanie
 • Wpłata przez uczestnika lub instytucję wysyłającą

 

Uczestnicy otrzymają w wyniku udziału w projekcie:  

 • Certyfikat Europass Mobility
 • Zaświadczenie odbycia IPMP wystawione przez instytucję przyjmującą

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej. Okres realizacji projektu: od: 01.02.2017r. do 30.06.2018r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU „NOWE WYZWANIA – EUROPEJSKIE DOŚWIADCZENIA”

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie jako Partner Wiodący, ogłasza nabór do projektu „Nowe wyzwania – europejskie doświadczenia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

Nabór zgłoszeń - formularzy rekrutacyjnych do projektu rozpocznie się od dnia 13.03.2017r., a zakończy dnia 10.04.2017r.  

 

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji zostały podane w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie oraz załącznikami do Regulaminu:

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem projektu oraz do złożenia Formularza Rekrutacyjnego!

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Projektu

Załącznik nr 1 – Wzór formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 2 - Wzór zgody kierownika Instytucji Wysyłającej na wyjazd 

Załącznik nr 3 - Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu 

 

Kontakt:

 • Biuro projektu w siedzibie Lidera Projektu - Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”:

- ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin 

- tel. 81 710 46 41, sekretariat 81 710 46 30

- e-mail: monika.jung@oic.lublin.pl

Biuro Projektu czynne: 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku)– w godz. 8.00-16.00. 

 

 • Punkt rekrutacyjny nr  1 -  Pracodawcy Lubelszczyzny ”Lewiatan”

- ul. 1-go Maja 16 (biuro ul. 1-go Maja 25), 20-410 Lublin

- Tel.  81 532 43 33

e-mail:  biuro@prywatni.lublin.pl

Biuro Projektu czynne: 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku)– w godz. 8.00-16.00.

 

Dodatkowe punkty rekrutacyjne prowadzone w punktach organizacji zrzeszonych w następujących miejscowościach:

- Białystok, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4

- Kielce , ul. Warszawska 25/4

- Rzeszów , ul. Karola Lewakowskiego 10

- Olsztyn, ul. Artyleryjska 3K

 

 • Punkt rekrutacyjny nr 2 - Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

- ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,

- Adres biura: Aleje Racławickie 22 , 20-037 Lublin

- tel.: 81 533 12 17

- e-mail: biuro@flop.lublin.pl

Biuro Projektu czynne: 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku)– w godz. 8.00-16.00. 

 

 

Serdecznie zachęcamy do udziału w Projekcie!

Więcej informacji o projekcie:

http://www.oic.lublin.pl/aktualnosci/projekt-nowe-wyzwania-europejskie-doswiadczeni/639/

Wstecz