Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Aktualności

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego znak sprawy nr 1/FW/LGnS/EM/2017 dot. wyboru 5 ekspertów ds. monitoringu
Napisał(a): Wojciech Dec dnia 05.05.2017
Aktualności >>

W dn. 5 maja 2017 r. o godz. 12.00 w biurze Fundacji Wolności w Lublinie przy al. Racławickie 22 Komisja w składzie:

1)    Krzysztof Jakubowski – Prezes Zarządu FW, Specjalista ds. monitoringu.

2)    Wojciech Dec – Koordynator projektu,

3)    Katarzyna Barcikowska – Asystent koordynatora projektu,

dokonała otwarcia ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/FW/LGnS/EM/2017 dot. wyboru 5 ekspertów ds. monitoringu, którzy zorganizują i przeprowadzą badania w zakresie monitoringu zadań 56 jednostek administracji rządowej i samorządowej na terenie woj. lubelskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, w tym m.in.:

1)    doboru instytucji monitorowanych do badania,

2)    zebrania danych o instytucjach monitorowanych (analiza ankiet samooceny, wstępny przegląd w instytucji monitorowanej itp.)

3)    opracowania 56 Planów Monitoringu w instytucji,

4)    przeprowadzenia monitoringu,

5)    opracowania zaleceń i rekomendacji dla każdej z instytucji objętych monitoringiem,

6)    zweryfikowania wykorzystania rekomendacji przez instytucje.

Zamówienie ofertowe było złożone w związku z realizacją projektu pt.  „Lubelskie Gwarancje na START - monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”, WND-POWR.02.06.00-00-0037/16, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Fundacją Wolności (Zamawiający) i Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki.

Zamawiający dokonał wyboru ofert, które wpłynęły do dn. 04.05.2017 r. do godz. 23:59:59 oraz spełniały postawione przez Zamawiającego warunki

udziału w postępowaniu. Zamawiający udzielił zamówienia w poszczególnych częściach, następującym Wykonawcom:

1. Subregion 1 (powiaty: m. Lublin, lubartowski, lubelski, puławski, opolski, kraśnicki) - Paweł Romański, ul. Norwida 27/8, 24-100 Puławy, data wpłynięcia oferty 04.05.2017, cena stawki godzinowej brutto z kosztami pracodawcy wynagrodzenia eksperta ds. monitoringu - 40,00 zł/godz.
2. Subregion 2 (powiaty: m. Biała Podlaska, bialski, parczewski, radzyński, łukowski, rycki) - Katarzyna Krupska-Grudzień, ul. Krysińskiego 8B, 21-300 Radzyń Podlaski, data wpłynięcia oferty 04.05.2017, cena stawki godzinowej brutto z kosztami pracodawcy wynagrodzenia eksperta ds. monitoringu - 40,00 zł/godz.
3. Subregion 3 (powiaty: m. Chełm, chełmski, włodawski, łęczyński, świdnicki, krasnostawski) - Bartłomiej Bałaban, ul. Wieniawska 8/18, 20-071 Lublin, data wpłynięcia oferty 04.05.2017, cena stawki godzinowej brutto z kosztami pracodawcy wynagrodzenia eksperta ds. monitoringu - 40,00 zł/godz.
4. Subregion 4 (powiaty: m. Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, janowski, hrubieszowski) - Kinga Kulik, ul. 1-go Maja 17/6, 21-150 Kock, data wpłynięcia oferty 04.05.2017, cena stawki godzinowej brutto z kosztami pracodawcy wynagrodzenia eksperta ds. monitoringu - 40,00 zł/godz.
5. Subregion szczebla wojewódzkiego w Lublinie - Krzysztof Kowalik, ul. Dąbrowska 3, 20-416 Lublin, data wpłynięcia oferty 02.05.2017, cena stawki godzinowej brutto z kosztami pracodawcy wynagrodzenia eksperta ds. monitoringu - 40,00 zł/godz.

 

Publikacja wyników w

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1031270

Wstecz