Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Aktualności

W dn. 13 grudnia 2017 r. odbyła się Konferencja „LUBLIN MIASTEM PRZYJAZNYM SENIOROM” w Hotelu Victoria w Lublinie w ramach projektu pt. „Proaktywni 60+ na START – II edycja”
Napisał(a): Wojciech Dec dnia 14.12.2017
Aktualności >>

W dn. 13 grudnia 2017 r. odbyła się Konferencja "Lublin Miastem Przyjaznym Seniorom" w Hotelu Victoria w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60. Spotkanie, w którym uczestniczyło blisko 60 seniorów, odbyło się w ramach projektu "Proaktywni 60+ na START - II edycja" dofinansowanego z Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS). Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

Seniorzy ze względu na swoje doświadczenie życiowe, mają naturalne predyspozycje do pełnienia roli lokalnych animatorów i rzeczników rozwoju różnych form aktywności społecznej osób starszych, jak też do profesjonalnego przygotowywania postulatów, zajmowania stanowisk i proponowania rozwiązań w sprawie miejsca seniorów w politykach publicznych na poziomie dzielnic miasta Lublin.

Podczas konferencji starano się odpowiedzieć na pytanie - Czy Lublin jest Miastem Przyjaznym dla Seniorów?  Biorąc pod uwagę wiek demograficzny Lublin jest na pewno miastem senioralnym. Obecnie w Lublinie jest zameldowanych na pobyt stały blisko 325 tys. mieszkańców, z tego ponad 80 tys. osób w wieku 60+ (ok. 25% ogółu mieszkańców). Ze względu na rosnącą w Lublinie liczbę seniorów, w kolejnych latach w tej grupie można upatrywać zwiększenia potencjalnych zasobów aktywności społecznej. Jeszcze kilkanaście lat temu głównym zadaniem samorządu miejskiego było administrowanie Lublinem, w szczególności: zapewnienie „przysłowiowej” ciepłej wody w kranach, sprawnego funkcjonowania szkół, szpitali, komunikacji miejskiej itp. Obecnie rolą władz miasta jest zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańców Lublina. Nieprzypadkowo wsparcie udzielane seniorom w dwóch edycjach projektu „Proaktywni 60+ na START” zostało oparte na podziale na dzielnice mieszkaniowe. W Lublinie mamy 27 dzielnic, w których działają Rady i Zarządy Dzielnic stanowiące najniższy szczebel samorządu miejskiego.  To w poszczególnych dzielnicach miasta działają Kluby Seniora m.in. przy organizacjach pozarządowych, Radach Dzielnic, bibliotekach, parafiach i spółdzielniach mieszkaniowych.

Jednak tworzenie miejskiej polityki senioralnej nie może obyć się bez diagnozy potrzeb seniorów oraz wiedzy na temat ich aktualnej aktywności społecznej. Stąd podczas konferencji przedstawiono rekomendacje wypracowane w sposób partycypacyjny przez środowisko senioralne rekomendacji dla Rady Seniorów Miasta Lublin dot. poprawy jakości życia osób starszych w Lublinie.

 

Wstecz