Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Aktualności

W dn. 15 maja 2018 r. w dzielnicy Śródmieście w Lublinie w Klubie Przyjaciół Chorych na Parkinsona odbyła się Kawiarenka Obywatelska w ramach projektu „Proaktywni 60+ na START – III Edycja” ASOS 2014-2020 realizowanego przez FLOP
Napisał(a): Wojciech Dec dnia 16.05.2018
Aktualności >>

W dn. 15 maja 2018 r. w dzielnicy Śródmieście w Lublinie w Klubie Przyjaciół Chorych na Parkinsona odbyła się Kawiarenka Obywatelska w ramach projektu „Proaktywni 60+ na START – III Edycja” ASOS 2014-2020. Spotkanie z udziałem przedstawicieli seniorów i osób niepełnosprawnych odbyło się w ramach projektu „Proaktywni 60+ na START - III edycja” dofinansowanego z Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS). Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

W projekcie zaplanowano realizację łącznie 12 Kawiarenek Obywatelskich, podczas których prowadzone będą dyskusje na temat - co należy zrobić, aby Lublin był miastem przyjaznym dla seniorów? Spotkanie w dzielnicy Śródmieście w Lublinie prowadzili: Wojciech Dec – Animator lokalny oraz Krzysztof Jakubowski – Prezes Fundacji Wolności.

Biorąc pod uwagę wiek demograficzny Lublin jest miastem senioralnym. Obecnie w Lublinie jest zameldowanych na pobyt stały blisko 325 tys. mieszkańców. Przy czym liczba osób w wieku 60+ wynosi ponad 80 tys., czyli blisko 25% ogółu mieszkańców. Ze względu na rosnącą w Lublinie liczbę seniorów, w kolejnych latach w tej grupie można upatrywać zwiększenia potencjalnych zasobów aktywności społecznej. W dobrze zarządzanym mieście żadna grupa społeczna nie powinna być pominięta. Obecnie osoby starsze, tak samo jak inne grupy mieszkańców Lublina, chcą zrównoważonego rozwoju miasta i współdecydowania o mieście i jego mieszkańcach.  Tworzona nowa demokracja miejska zakłada partycypację społeczną oraz prawo do decydowania o działaniach podejmowanych przez władze miejskie. Jeszcze kilkanaście lat temu głównym zadaniem samorządu Lublina było techniczne zarządzanie (lub raczej administrowanie) miastem poprzez m.in.  budowę dróg, szkół i przedszkoli, czy zapewnienie sprawnego funkcjonowania komunikacji miejskiej itp.  Obecnie rolą samorządu miejskiego jest służenie mieszkańcom poprzez zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańców, w tym seniorom. W tym zakresie seniorzy, ze względu na swoje doświadczenie życiowe, mają naturalne predyspozycje do pełnienia roli lokalnych animatorów i rzeczników rozwoju różnych form aktywności społecznej. Wprawdzie wielu seniorów włącza się w procesy decyzyjne dot. rozwoju Lublina (np. różne formy konsultacji społecznych, budżet obywatelski, inicjatywy lokalne), ale wciąż ich głos nie jest decydujący. W kraju w innych dużych miastach wojewódzkich mieszkańcy poszli o krok dalej – stworzyli ruchy miejskie (np. rowerzyści zaczęli wpływać na władzach lokalne, aby budować bezpieczne ścieżki rowerowe). Jeszcze niedawno ruchy miejskie działały nieformalnie i w rozproszeniu. Obecnie istnieje ogólnopolski Kongres Ruchów Miejskich. Mają wspólny mianownik 15 tez Miejskich, które są symbolicznie przybijane do drzwi ratuszy miejskich. W ten sposób nawiązują do 95 tez, które 500 lat temu Marcin Luter przybił do drzwi kościoła w Wittenberdze i zainicjował reformację w kościele. Wtedy informacje rozpowszechniały się za pośrednictwem wynalazku drukarskiego Jana Gutenberga, dziś Internetu.

 

Wstecz