Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Aktualności

W dn. 15 maja 2018 r. w Lublinie w dzielnicy Stare Miasto odbyła się Kawiarenka Obywatelska w ramach projektu „Proaktywni 60+ do CELU” ASOS 2014-2020 realizowanego przez FLOP
Napisał(a): Wojciech Dec dnia 28.05.2019
Aktualności >>

W dn. 15 maja 2018 r. w Lublinie w dzielnicy Stare Miasto odbyła się Kawiarenka Obywatelska w ramach projektu „Proaktywni 60+ do CELU” ASOS 2014-2020 realizowanego przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Uczestnikami spotkania byli członkowie Klubu Przyjaciół Chorych na Parkinsona. W projekcie zaplanowano realizację łącznie 9 Kawiarenek Obywatelskich w dzielnicach mieszkaniowych: Abramowice, Felin, Głusk, Hajdów-Zadębie, Konstantynów, Sławinek, Stare Miasto, Szerokie i Wrotków. Podczas kawiarenek prowadzone będą dyskusje na temat - co należy zrobić, aby Lublin był miastem przyjaznym dla seniorów? Spotkanie prowadzili: Wojciech Dec – Animator lokalny, Krzysztof Jakubowski – Prezes Fundacji Wolności i dr Arkadiusz Biały – Ekspert ds. badań i analiz.

 

Więcej na stronie:

http://www.flop.lublin.pl/pages/posts/proaktywni-60-do-celu-1210.php

Wstecz