Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Aktualności

W dn. 28 czerwca 2017 r. w Hotelu Victoria w Lublinie odbyło się Walne Zebranie Członków FLOP,
Napisał(a): Wojciech Dec dnia 30.06.2017
Aktualności >>

W dn. 28 czerwca 2017 r. w Hotelu Victoria Lublin przy ul. Narutowicza 58/60 odbyło się Walne Zebranie Członków Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Walne Zebranie Członków FLOP  wybrało nowy Zarząd w składzie: 

Wojciech Dec – Prezes Zarządu, 

Piotr Marzęda – Wiceprezes Zarządu, 

Iwona Kędziera – Wiceprezes Zarządu, 

Bogusław Misiak – Członek Zarządu, 

Mieczysław Biszkont – Członek Zarządu. 

Ponadto Walne Zebranie Członków FLOP wybrało Komisję Rewizyjną w składzie:

Agnieszka Szypulska

Jolanta Tarłowska

Grzegorz Adamczuk.

 

Wstecz