Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Aktualności

W dn. 29 sierpnia 2017 r. odbyła się Kawiarenka Obywatelska w siedzibie Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego w Lublinie przy ul. Towarowa 19 w ramach projektu „Proaktywni 60+ na START – II Edycja” ASOS
Napisał(a): Wojciech Dec dnia 31.08.2017
Aktualności >>

W dn. 29 sierpnia 2017 r. w siedzibie Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego w dzielnicy Kalinowszczyzna w Lublinie przy ul. Towarowa 19 odbyła się Kawiarenka Obywatelska. Spotkanie z udziałem 20 przedstawicieli seniorów i osób niepełnosprawnych odbyło się w ramach projektu „Proaktywni 60+ na START - II edycja” dofinansowanego z Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS). Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

Celem „Kawiarenek Obywatelskich” jest znalezienie odpowiedzi - Czy Lublin jest miastem przyjaznym dla seniorów? Spotkania będą też służyć wypracowaniu w sposób partycypacyjny przez same środowisko senioralne rekomendacji dla Rady Seniorów Miasta Lublin dot. poprawy jakości życia osób starszych w mieście.

Spotkanie w dzielnicy Kalinowszczyzna w Lublinie prowadził Wojciech Dec – Animator lokalny, który przedstawił zasady wypełniania Karty Inicjatywy Lokalnej pozwalającej uzyskać w ramach projektu „Proaktywni 60+ na START - II edycja” środki finansowe w wysokości 1500 zł przeznaczone na zorganizowanie kampanii lub inicjatywy na rzecz seniorów w danej dzielnicy Lublina. Ponadto Krzysztof Jakubowski – Fundacja Wolności, przedstawił zasady budżetu obywatelskiego oraz realizacji inicjatyw lokalnych w Lublinie, która są narzędziem umożliwiającym realizację działań zgłaszanych przez mieszkańców w ich bezpośrednim otoczeniu. Organizację podobnych kawiarenek zaplanowano jeszcze  w 11 dzielnicach miejskich Lublina.

Więcej na stronie:

http://www.flop.lublin.pl/pages/posts/proaktywni-60-na-start--ii-edycja-1108.php

Wstecz