Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Aktualności

W dn. 4 października 2018 r. Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych po raz czwarty wręczył nagrody „Złoty Parasol NGO” podczas Gali III Sektora w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych
Napisał(a): Wojciech Dec dnia 08.10.2018
Aktualności >>

W dn. 4 października 2018 r. Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych po raz czwarty wręczył nagrody „Złoty Parasol NGO” podczas Gali III Sektora w Sali Operowej w CSK w Lublinie w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych. Nagrody przyznano w czterech kategoriach:

„ZŁOTY PARASOL NGO” dla Pawła Wiśniewskiego w kategorii „Przyjaciel Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych”, za całokształt działań prowadzonych na rzecz rozwoju Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, za niezwykły przykład osobistego zaangażowania w działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz za wielki profesjonalizm i ogromną pasję w wypełnianiu swojej misji.

„ZŁOTY PARASOL NGO” dla Klubu Przyjaciół Chorych na Parkinsona w kategorii „Za szczególny wkład w rozwój Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych”, za umiejętność współpracy oraz aktywne zaangażowanie w realizację działań podejmowanych przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, których efektem jest lepsza jakość funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego.

„ZŁOTY PARASOL NGO” dla Fundacji Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „TACY SAMI” w kategorii „Za wieloletnie aktywne uczestnictwo w działaniach prowadzonych przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych”, za wzmacnianie procesu sieciowania i federalizacji organizacji pozarządowych na Lubelszczyźnie.

„ZŁOTY PARASOL NGO” dla Stowarzyszenia Józefowska Kawaleria Rowerowa w kategorii „Za najlepszą inicjatywę organizacji członkowskiej Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji w 2017 roku”, za zorganizowanie ogólnopolskiego rajdu rowerowego „Józefowska Majówka Rowerowa”, jako cyklicznej imprezy służącej popularyzacji turystyki rowerowej oraz szlaków i tras rowerowych na Roztoczu.

Wstecz