Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Aktualności

ZAPRASZAMY 27 listopada 2017 r. do udziału w pierwszym spotkaniu regionalnej sieci na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim
Napisał(a): Wojciech Dec dnia 20.11.2017
Aktualności >>

 

Zapraszamy do udziału w pierwszym spotkaniu regionalnej sieci na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim, które odbędzie się w dn. 27 listopada 2017 r. w godz. 10.00-13.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie przy ul. Grottgera 4, sala 063. Spotkanie jest organizowane w ramach projektu pt. „Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim” dofinansowanego ze środków Aktion Mensch e.V. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Paritätischer Wohlfahrtsverband Landesverband Bayern e.V.

Projekt jest skierowany do:

  • osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo, którzy w ograniczonym stopniu uczestniczą w życiu społecznym,
  • grup samopomocowych i inicjatyw na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi,
  • organizacji zajmujących się wsparciem psychosocjalnym i opieką zdrowotną.

W skład sieci wejdą, działające na terenie województwa lubelskiego, organizacje pozarządowe i grupy samopomocowe, które będą wspierane przez instytucje publiczne. Działania sieci będą obejmować zarówno oferty samopomocy, jak i świadczenie profesjonalnej pomocy w zakresie terapii, pracy socjalnej i poradnictwa w następujących obszarach:

  • utrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do prowadzenia jak najbardziej samodzielnego i aktywnego życia,
  • wsparcie koncepcji samopomocy, jak też pomocy rodzinom i ich otoczeniu, w tym inicjowanie lub wspieranie zaangażowania do 5 grup samopomocowych wchodzących w skład sieci,
  • wsparcie dla klientów i członków ich rodzin w zakresie korzystania z ustawowego finansowego i niefinansowego (pieniężnego i rzeczowego) wsparcia świadczonego przez instytucje publiczne.

Wiedza i doświadczenie poszczególnych organizacji, wchodzących w skład sieci, będzie wykorzystana poprzez utworzenie grupy ekspertów, którzy zapewnią profesjonalne wsparcie dla projektu. Sieć będzie również dążyła do reprezentowania interesów osób dotkniętych opisywanym problemem, w szczególności w celu zapewnienia odpowiedniego finansowania pomocy ze środków publicznych.

Więcej o projekcie:

http://www.flop.lublin.pl/pages/posts/sieciowanie-na-rzecz-poprawy-sytuacji-osob-ze-schorzeniami-psychicznymi-w-wojewodztwie-lubelskim-1128.php

 

 

Wstecz