Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Aktualności

ZAPRASZAMY do udziału w głosowaniu na kandydatów do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego IV kadencji, które potrwa do dn. 12 lutego 2020 r.
Napisał(a): Wojciech Dec dnia 02.02.2020
Aktualności >>

Do 12 lutego 2020 r. trwa głosowanie na nowych członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego IV kadencji na okres 3 lat. Głosowanie na kandydatów organizacji pozarządowych odbywa się na „Formularzu do głosowania na kandydata na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego”. Głosy można oddać na jednego kandydata z każdego z dziesięciu obszarów.

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych i jego organizacje członkowskie chcą w Radzie Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego w najbliższym 2020 r. zająć się m.in. utworzeniem Regionalnego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w woj. lubelskim oraz organizacją Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2020 (LFIP).

W związku z tym zwracamy się do organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego z gorącą prośbą o oddanie głosów na 4 kandydatów reprezentujących Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych i jego organizacje członkowskie w różnych obszarach:

1. Wojciech Dec - Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (obszar IX. Turystyka i krajoznawstwo).

2. Justyna Spryszak – Fundacja W Drodze w Lublinie (obszar II. Rehabilitacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych).

3. Paweł Wiśniewski – Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy HUMANUS w Janowie Lubelskim (obszar VI: Promocja zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich i aktywizacji bezrobotnych)

4. Ewa Rębecka – Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych w Bychawie (obszar: VII. Kultura, sztuk, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego).

Wypełnione i wydrukowane formularze opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo osób prosimy złożyć do 12 lutego 2020 r.:

1. do Biura FLOP w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 53 (wejście od strony ul. Krótkiej)

lub

2. osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Artura Grottgera 4,

lub,

3. za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, z dopiskiem „Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego”.

 

W załączeniu formularze poparcia kandydatów do RDPPWL:

Wojciec Dec_formularz 

Justyna Spryszak_formularz

Paweł Wiśniewski_formularz

Ewa Rębecka_formularz

 

Więcej na stronie

https://www.lubelskie.pl/aktualnosci-wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/wybory-do-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego-wojewodztwa-lubelskiego-iv-kadencji-termin-glosowania-do-12-lutego-2020-roku/

Wstecz