Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Aktualności

ZAPRASZAMY do udziału w Konkursie Grantowym w ramach projektu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3” dofinansowanego z Programu FIO
Napisał(a): Wojciech Dec dnia 02.02.2019
Aktualności >>

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych i Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej i ogłaszają Konkurs Grantowy w ramach projektu "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3" dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Pozarządowych.

Planowany harmonogram konkursu na mikrodotacje w 2019 r.:
1 – 22 luty 2019 r. - szkolenia dla beneficjentów konkursu na mikrodotacje.
1 - 28 luty 2019 r. - nabór wniosków w konkursie na mikrodotacje.
1 marca – 30 kwietnia 2019 r. - ocena wniosków i podpisanie umów z beneficjenami.
1 maja – 30 września 2019 r. – realizacja działań przez beneficjentów konkursu na mikrodotacje.

W ramach konkursu wspierane będą projekty obejmujące inicjatywy ze sfery pożytku publicznego (określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). O dotacje w łącznej wysokości 300.000 zł w 2019 r. mogą ubiegać młode organizacje pozarządowe (w tym koła gospodyń wiejskich) oraz grupy nieformalne i samopomocowe z terenu woj. lubelskiego.

Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynosić 5.000 zł.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu Grantowego oraz budżetem do wniosku.

Przed ostatecznym złożeniem wniosku zachęcamy wcześniej do udziału w bezpłatnych szkoleniach oraz skorzystania z konsultacji z Animatorami Lokalnymi lub Animatorami Subregionalnymi. Konsultacje będą trwały w okresie naboru wniosków od 1 lutego 2019 do 28 lutego 2019 r.

Do pobrania:

Regulamin Konkursu Grantowego

Harmonogram szkoleń 1-22 luty 2019 r.

 

Więcej o konkursie na stronach:

http://www.flop.lublin.pl/pages/posts/lubelskie-lokalnie-mikrodotacje-fio-3-1164.php

https://www.lubelskielokalnie.lbl.pl/pl/o-projekcie/aktualnosci,2018,93

https://www.facebook.com/groups/392422381128935/

Wstecz