Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Aktualności

ZAPRASZAMY do zapoznania się z Raportem Zbiorczym z monitoringu wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w woj. lubelskim
Napisał(a): Wojciech Dec dnia 30.04.2019
Aktualności >>

ZAPRASZAMY do zapoznania się z Raportem Zbiorczym z monitoringu wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w woj. lubelskim opracowanego w ramach projektu „Lubelskie Gwarancje na START - monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” zrealizowanym przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Fundacją Wolności i Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki.

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych z dn. 13 grudnia 2006 r. jest pierwszym międzynarodowym aktem prawnym mającym przyczynić się do kompleksowej poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami, poprzez umożliwienie im rzeczywistego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności, na równi ze wszystkimi obywatelami. Celem Konwencji jest popieranie, ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby z niepełnosprawnościami.

Polska podpisała Konwencję w marcu 2007 r. (jako jeden z pierwszych krajów), zaś ratyfikowała ją we wrześniu 2012 r. Przystępując do tej umowy Polska zobowiązała się do wdrażania zawartych w niej regulacji, a organy władzy publicznej na każdym szczeblu zostały zobligowane do przestrzegania jej postanowień. Polskie prawodawstwo wprawdzie przestrzega większość praw zapisanych w Konwencji, jednak w codziennym życiu występuje jeszcze wiele barier, które uniemożliwiają ich realizację, ograniczając osobom z niepełnosprawnościami możliwość pełnego uczestnictwa w życiu społeczno-gospodarczym.

Więcej o projekcie:http://www.flop.lublin.pl/pages/posts/lubelskie-gwarancje-na-start---monitoring-jednostek-administracji-publicznej-w-wojewodztwie-lubelskim-pod-katem-dostosowania-do-postanowien-konwencji-onz-o-prawach-osob-niepelnosprawnych-1094.php?p=5

 

Do pobraia:

Raport Zbiorczy

Załączniki do Raportu Zbiorczego

Wstecz