Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Aktualności

ZAPRASZAMY do zgłaszania kandydatów do „Nagrody Trzeciego Sektora” ogłoszonego przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego.
Napisał(a): Wojciech Dec dnia 25.07.2020
Aktualności >>

ZAPRASZAMY do zgłaszania kandydatów do „Nagrody Trzeciego Sektora” ogłoszonego przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego.

Nagrodę można otrzymać w pięciu kategoriach:
- Kategoria I: Nagroda dla Samorządu wspierającego działania trzeciego sektora Województwa Lubelskiego 2019.
- Kategoria II: Nagroda dla Przedstawiciela biznesu wspierającego działalność trzeciego sektora w Województwie Lubelskim 2019.
- Kategoria III: Osobowość Trzeciego Sektora Województwa Lubelskiego 2019.
- Kategoria IV: Organizacja pozarządowa promująca trzeci sektor i województwo lubelskie 2019 (Mały Ambasador);
- Kategoria V: Wolontariusz roku 2019.

Wnioski zgłoszeniowe kandydatów można składać do dn. 4 września 2020 r.

Wyłonienie Laureatów nastąpi podczas posiedzenia Kapituły Nagrody powołanej przez RDPPWL, zaś uroczyste wręczenie nagród podczas Gali III Sektora w dn. 22 września 2020 r. Wydarzenie będzie imprezą towarzyszącą "Konwentowi – Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym" i "Lubelskiemu Forum Inicjatyw Pozarządowych 2020" w dn. 22-23 września 2020 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie.

 

Do pobrania:

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy kandydata

 

Więcej na stronie:

https://www.lubelskie.pl/aktualnosci/konwent-regionalna-siec-wspolpracy-organizacji-pozarzadowych-z-samorzadem-terytorialnym-i-lubelskie-forum-inicjatyw-pozarzadowych-polaczone-z-gala-iii-sektora/

 

 

 

Wstecz