Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Aktualności

ZAPRASZAMY na relację z dn. 18.12.2019 z konferencji „Lublin Miastem Przyjaznym Seniorom” upowszechniającej wyniki projektu „Proaktywni 60+ do CELU” dofinansowanego z Rządowego Programu ASOS, który był realizowany przez FLOP
Napisał(a): Wojciech Dec dnia 18.12.2019
Aktualności >>

W dn. 18 grudnia 2019 r. w Hotelu Victoria w Lublinie odbyła się konferencja „Lublin Miastem Przyjaznym Seniorom”, upowszechniająca wyniki projektu „Proaktywni 60+ do CELU” dofinansowanego z Rządowego Programu ASOS na lata 2014-2020.  Realizatorem projektu jest Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP).

Celem projektu jest wzmocnienie mechanizmów budowy aktywizacji społecznej osób w wieku 60 i więcej, w zakresie prowadzenia działań na rzecz swoich środowisk lokalnych na poziomie dzielnic mieszkaniowych Lublina, jako istotnego czynnika zwiększenia poziomu włączania seniorów w procesy partycypacyjne w życiu publicznym oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Projekt stanowi kontynuację i zarazem ostatni etap zrealizowanych przez FLOP trzech edycji projektów „Proaktywni 60+ na START” w ramach poprzednich edycji programu ASOS 2016, ASOS 2017 i ASOS 2018.

W konferencji wzięło udział 60 przedstawicieli m.in.: środowiska seniorów, Zarządów Rad Dzielnic, samorządu miejskiego, organizacji pozarządowych i mediów lokalnych. Podczas konferencji nastąpiło uroczyste rozdanie zaświadczeń udziału w projekcie dla jego uczestników oraz „Paszportów do Dziennikarstwa Obywatelskiego”.

 

 

Do pobrania:

Prezentacja A. Biały "Diagnoza potrzeb osób w wieku 60+"

Prezenracja "Lublin Miastem Przyjaznym dla Seniorów" 

Wstecz