Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Aktualności

Zapraszamy na relację z dn. 25 kwietnia 2019 r. ze spotkania otwierającego realizację projektu: „Proaktywni 60+ do CELU” w Hotelu Victoria w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60
Napisał(a): Wojciech Dec dnia 26.04.2019
Aktualności >>

W dn. 25 kwietnia 2019 r. odbyło się spotkanie otwierające realizację projektu: „Proaktywni 60+ do CELU” w Hotelu Victoria w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60. Projekt jest dofinansowany z Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS). Realizatorem projektu jest Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP). Projekt stanowi kontynuację i zarazem ostatni etap zrealizowanych przez FLOP trzech edycji projektów „Proaktywni 60+ na START” w ramach poprzednich edycji programu ASOS 2016, ASOS 2017 i ASOS 2018.

Grupę docelową projektu stanowią osoby starsze w wieku 60 lat i więcej, zam. na terenie miasta Lublin w woj. lubelskim. W projekcie założono, że bezpośrednie wsparcie w formie szkoleń z elementami doradztwa „Paszport do Dziennikarstwa Obywatelskiego” z elementami doradztwa w projekcie uzyska łącznie 45 osób (co najmniej 60% kobiet) w wieku 60 lat i więcej, z 9 dzielnic miejskich objętych wsparciem w projekcie, tj. Abramowice, Felin, Głusk, Hajdów-Zadębie, Konstantynów, Sławinek, Stare Miasto, Szerokie i Wrotków.

Więcej o projekcie:

http://www.flop.lublin.pl/pages/posts/proaktywni-60-do-celu-1210.php

 

Wstecz