Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Aktualności

ZAPRASZAMY na relację z X spotkania członków regionalnej Sieci na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w woj. lubelskim w ramach projektu dofinansowanego ze środków Aktion Mensch e.V.
Napisał(a): Wojciech Dec dnia 27.10.2018
Aktualności >>

W dn. 25 października 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie przy ul. Grottgera 4 w Sali 469 A odbyło się X spotkanie członków regionalnej Sieci na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim w ramach projektu dofinansowanego ze środków Aktion Mensch e.V. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych oraz Parytetowy Związek Organizacji Socjalnych - Kraju Związkowego Bawarii (Niemcy).

W spotkaniu Sieci uczestniczyli m.in.: Pani Ewa Dudziak – Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWL, Pani Ewa Płocica-Poślednik – Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWL, Pani Anna Panufnik – Rzecznik Praw Pacjenta, Pani Małgorzata Frant-Błażucka – Wydział Polityki Społecznej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Poza tym wzięli udział przedstawiciele instytucji z woj. lubelskiego m.in.: Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie, Urzędu Miasta Chełm, SP ZOZ - Poradnia Zdrowia Psychicznego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nałęczowie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęcznej, Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowie Lubelskim, Środowiskowego Domu Samopomocy w Zamościu, Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego, Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki.

Celem spotkania Sieci było omówienie bieżących działań Sieci oraz zaprezentowanie założeń:

  • Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Lubelskiego na lata 2018-2022, przez Panią Monikę Mirosław z Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego,
  • projektu „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”, przez Panią Annę Czeczko, Koordynatora merytorycznego w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie,
  • działań prowadzonych w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego w Chełmie, przez Pana Michała Jedlińskiego, Dyrektora Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie.

Więcej o projekcie:

http://www.flop.lublin.pl

 

Wstecz