Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Aktualności

ZAPRASZAMY na szkolenia „Jak bezpłatnie pozyskać dotację na inicjatywy oddolne w ramach projektu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 4"
Napisał(a): Wojciech Dec dnia 02.03.2020
Aktualności >>

ZAPRASZAMY na szkolenia „Jak bezpłatnie pozyskać dotację na inicjatywy oddolne w ramach projektu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 4". Szkolenia realizowane przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych odbywają się w ramach projektu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 4” dofinansowanego z Programu FIO w 12 powiatach woj. lubelskiego.

Do pobrania:

Harmonogram szkoleń

Ramowy program szkolenia

 

Szkolenie przeznaczone jest dla potencjalnych beneficjentów konkursu grantowego O dotacje w łącznej kwocie 300.000 zł mogą ubiegać się organizacje i grupy nieformalne mające siedzibę na terenie woj. lubelskiego. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść 5.000 zł.

Program adresowany jest do:

- młodych organizacji pozarządowych,

- grup nieformalnych i samopomocowych.

Planowany harmonogram konkursu na mikrodotacje w 2020 r.:

25 luty 2020 r. - szkolenie animatorów lokalnych w Lublinie.

3 – 19 marca 2020 r. - szkolenia dla beneficjentów konkursu na mikrodotacje w powiatach.

1 - 31 marca 2020 r. - nabór wniosków w konkursie na mikrodotacje.

1 - 30 kwietnia 2020 r. - ocena wniosków i podpisanie umów z beneficjenami.

1 maja 2020 r. - 30 września 2020 r. – realizacja działań przez beneficjentów konkursu na mikrodotacje.

Podczas szkoleń będzie możliwość zadawania pytań dotyczących konkursu grantowego oraz umówienia się na indywidualne konsultacje z Animatorami Subregionalnymi.

Kontakt w sprawie szkoleń: Ewelina Misztal - Specjalista ds. szkoleń, tel. 81 533 12 17, flop.lokalnie2@gmail.com

 

 

 

Więcej o konkursie na stronach:

http://www.flop.lublin.pl/pages/posts/lubelskie-lokalnie-mikrodotacje-4-1295.php

https://www.lubelskielokalnie.lbl.pl/pl/o-projekcie/aktualnosci,2018,93

https://www.facebook.com/groups/392422381128935/

 

Wstecz