Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Aktualności

ZAPRASZAMY w dn. 12-13 października 2017 r. w Lublinie do udziału w Lubelskim Forum Inicjatyw Pozarządowych 2017 i Konwencie - Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych Z Samorządem Terytorialnym
Napisał(a): Wojciech Dec dnia 25.09.2017
Aktualności >>

Zapraszamy w dn. 12-13 października 2017 r. do udziału w Lubelskim Forum Inicjatyw Pozarządowych 2017, które odbędzie się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym przy ul. Artura Grottgera 2 (dzień pierwszy) oraz w Centrum Spotkania Kultur przy Placu Teatralnym 1 (dzień drugi). W LFIP 2017 mogą wziąć udział przedstawiciele organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie woj. lubelskiego. 

Organizatorami konferencji są: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP) we współpracy z Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. 

Organizacja może na oddzielnych formularzach zgłosić więcej niż jedną osobę. Zgłoszenia będą przyjmowane do 6 października 2017 r. na Formularzu Elektronicznym dostępnym na stronie: https://docs.google.com/

Więcej informacji nt Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2017 można uzyskać: tel. 81 533 12 17 lub e-mail: biuro@flop.lublin.pl.

Integralną częścią LFIP 2017 będzie Konwent - Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych Z Samorządem Terytorialnym realizowany w ramach projektu pt. „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Osoby zgłaszające chęć skorzystania w trakcie wydarzenia z bezpłatnego noclegu będą proszone o wypełnienie oddzielnego Formularza Zgłoszeniowego dostępnego na stronie

http://rops.lubelskie.pl/2017/09/lubelskie-forum-inicjatyw-pozarzadowych-2017/

Więcej informacji nt Konwentu - Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych Z Samorządem Terytorialnym można uzyskać: tel. 81 528 76 44 lub e-mail: iwona.kedziera.rops@poczta.pl.

UWAGA
Przedstawiciele organizacji, którzy wypełnią Formularz Zgłoszeniowy do udziału w Konwencie - Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych Z Samorządem Terytorialnym, są automatycznie uczestnikami Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2017 i nie muszą wypełniać zgłoszenia na Formularzu Elektronicznym.

 

Do pobrania:

Program LFIP2017 i Konwentu.PDF

Formularz Zgłoszeniowy do udziału w Konwencie.DOC

Formularz Zgłoszeniowy do udziału w Konwencie.PDF

Regulamin Konwentu.PDF

Plakat.JPG

Plakat.PDF

 

Wstecz