Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Aktualności

ZAPRASZAMY w dn. 13 czerwca 2018 r. odbyło się Walne Zebranie Członków FLOP w Hotelu Wieniawski w Lublinie
Napisał(a): Wojciech Dec dnia 21.06.2018
Aktualności >>

W dn. 13 czerwca 2018 r. w Hotelu Wieniawski w Lublinie odbyło się Walne Zebranie Członków FLOP w Hotelu Wieniawski w Lublinie. Jednym z tematów Walnego Zebrania FLOP była organizacja Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018 w dn. 4-5 października w Lublinie. LFIP 2018 będzie przygotowany przez FLOP i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego Woj. Lubelskiego i Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Wstecz