Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Aktualności

ZAPRASZAMY w dn. 22-23 września 2020 r. w Lublinie do udziału w Konwencie - Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2020
Napisał(a): Wojciech Dec dnia 16.09.2020
Aktualności >>

ZAPRASZAMY przedstawicieli organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, KGW, OSP) i jednostek samorządu terytorialnego z woj. lubelskiego do udziału w Konwencie - Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym i Gali III Sektora w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2020 (LFIP 2020), które odbędą się w dn. 22-23 września 2020 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie przy ul. Grottgera 2. Organizatorami wydarzenia są: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego i Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

Ze względu na ograniczenia związane z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 w kraju, tegoroczne 2-dniowe święto lubelskich organizacji pozarządowych odbędzie się częściowo w formie stacjonarnej oraz za pośrednictwem Internetu w formie telekonferencji on-line i webinariów tematycznych. W związku z tym w dn. 22 września 2020 r. w konferencji i uroczystej Gali III Sektora będzie mogło wziąć udział w formie stacjonarnej max. 60 przedstawicieli organizacji pozarządowych i administracji publicznej, zaś w dn. 23 września 2020 r. w formie stacjonarnej w jednym warsztacie stacjonarnym weźmie udział max. 15 osób. O zakwalifikowaniu do tej formy uczestnictwa decydować będzie kolejność zgłoszeń. Natomiast zapisy do udziału w wydarzeniu w formie on-line nie podlegają ograniczeniom liczby uczestników.

 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji uczestników:

http://rops.lubelskie.pl/wp-content/uploads/2020/09/Regulamin-uczestnictwa-Konwent-2020.pdf

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny pod linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsfWBtJ1-AkOM40aq4EHOJDg0ozku-kLxvnuIFjcvg-_tEaA/viewform

 

Zgłoszenia na wydarzenie będą przyjmowane do dn. 21 września 2020 r. do godz. 12.00. Po otrzymaniu poprawnie wypełnionego zgłoszenia do uczestników zostaną rozesłane linki do wydarzenia.

Więcej informacji można uzyskać tel.  81 528 76 44

 

Do pobrania:

Ramowy Program  

Wstecz