Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Aktualności

ZAPRASZAMY w dn. 4-5 października 2017 r. do udziału w Lubelskim Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018 i Konwencie - Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym w CSK w Lublinie
Napisał(a): Wojciech Dec dnia 13.09.2018
Aktualności >>

ZAPRASZAMY organizacje pozarządowe z woj. lubelskiego do udziału w dn. 4-5 października 2018 r. w „Lubelskim Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018” w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Pl. Teatralny 1. Integralną częścią LFIP 2018 będzie „Konwent - Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym” organizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Organizatorami dwudniowego święta lubelskich organizacji pozarządowych są: Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, Regionalny Ośrodek Polityki społecznej w Lublinie i Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Zgłoszenia na LFIP 2018 będą przyjmowane do dn. 1 października 2018 r. za pośrednictwem formularza elektronicznego na stronie: https://docs.google.com

Więcej informacji można uzyskać: e-mail: biuro@flop.lublin.pl lub tel.  81 533 12 17.

Osoby zgłaszające chęć skorzystania w trakcie wydarzenia z bezpłatnego noclegu będą proszone o wypełnienie oddzielnego Formularza Zgłoszeniowego dostępnego na stronie:

http://ekonomiaspoleczna.lubelskie.pl/10-aktualnosci/158-lubelskie-forum-inicjatyw-pozarzadowych-2018-konwent-regionalna-siec-wspolpracy-organizacji-pozarzadowych-z-samorzadem-terytorialnym-4-5-pazdziernika-2018

Dodatkowych informacji nt Konwentu - Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych Z Samorządem Terytorialnym udzielają:

Anna Harkot, tel. 81 5287624, anna.harkot@lubelskie.pl

Zofia Jaroszek, tel. 81 5287622, zofia.jaroszek@lubelskie.pl

 

 

 

Do pobrania:

Program LFIP 2018 i Konwentu

Wstecz