Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Aktualności

ZNAMY wyniki konkursu grantowego w 2019 r. w ramach projektu "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3" dofinansowanego ze środków Programu FIO
Napisał(a): Wojciech Dec dnia 29.04.2019
Aktualności >>

Znamy wyniki konkursu grantowego w 2019 r. dla młodych organizacji oraz grup nieformalnych i samopomocowych z woj. lubelskiego, ogłoszonego przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej oraz Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, w ramach projektu "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3" dofinansowanego ze środków Programu FIO. Na konkurs zgłoszono łącznie 511 projektów. Dofinansowanie otrzymało 69 najlepiej ocenionych projektów (13,5% złożonych na konkurs), na łączną kwotę 301.000,00 zł.

Wnioskodawcy, których projekty otrzymały dotację w najbliższym czasie będą o tym poinformowane e-mailem oraz poproszone o przygotowanie danych do umowy o dofinansowanie projektu. Prosimy sprawdzać e-maile podanego we wniosku i na nie odpowiadać. W przypadku braku kompletu danych do umowy (w terminie do 2 tygodni od wysłania e-maila z prośbą) dotacja przechodzi na kolejną organizację z listy rezerwowej projektów niedofinansowanych.

Pragniemy poinformować, że przyznana wysokość dotacji nie podlega negocjacjom. Prośby o przedstawienie szczegółowej punktacji z kart oceny oraz ewentualne komentarze ekspertów prosimy kierować wyłącznie na e-mail: flzb@lbl.pl.  Przy czym prośby prosimy kierować w terminie do końca maja 2019 r. wyłącznie z e-maila, na który został złożony dany wniosek.

Więcej informacji można uzyskać na stronach:

https://www.lubelskielokalnie.lbl.pl/pl/o-projekcie/aktualnosci,2019,103

http://www.flop.lublin.pl/pages/posts/lubelskie-lokalnie-mikrodotacje-fio-3-1164.php

 

Po pobrania:

Lista rankingowa ocenionych projektów 2019

Wstecz